Komunikat Obóz Wisła DOKUMENTY !!!!!!

Przypominamy wszystkim uczestnikom obozu o  niezbędnych dokumentach Osoby które nie dostarczyły oryginałów zabierają je ze sobą i przekazują kierownikowi obozu Uczestnik musi posiadać wszystkie dokumenty W przypadku braku lub nieważnego dokumentu zawodnik nie zostanie przyjęty na obóz Lista dokumentów – Oświadczenie zawodnika – Zgoda rodziców – Regulamin zgrupowania – Karta obozowa – Ważne badania lekarskie – Ważna legitymacja szkolna – Karta EKUZ

Czytaj więcej