Oświadczenia udział w Silesian Ju Jitsu Open 18.10.2020

W związku z zarządzeniem administratora obiektu Mosir Katowice o oświadczeniach imiennych związanych z udziałem zawodników w zawodach  odbywających się w czasie pandemii COVID-19 kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia dla każdego zawodnika podpisanego przez opiekunów prawnych podczas akredytacji. Dotyczy zawodników niepełnoletnich jak również pełnoletnich Oświadczenia do pobrania w zakładce do pobrania poniżej lub w zakładce do pobrania oswiadczenie-Silesian – zawodnik niepełnoletni Oświadczenie- Silesian udziału-w-zawodach-dorośli

Czytaj więcej