Komunikat 2/SZJJ/2019

 

Zarząd Śląskiego Związku Ju-Jitsu zwraca się do wszystkich klubów członków ŚZJJ o uaktualnienie dokumentów przynależności do Związku.

Prosimy o przesłanie

– kartę ewidencji stowarzyszenia

– aktualne zaświadczenie o działalności ( kadencja władz trwa 4 lata) wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

– aktualny statut klubu zawierający punkt o prowadzeniu zajęć w dyscyplinie  Ju-Jitsu sportowe

– uprawnienia instruktora Ju-Jitsu wydane przez ŚZJJ lub inny organ szkoleniowy

W/w dokumenty w formie czytelnych kserokopii proszę o przesłanie na adres e-mail info@szjj.pl do dnia 30,01,2019