Śląski Związek Ju-Jitsu zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20/2018 z dnia 29.12.2018  informuje że od dnia 1.01.2019 obowiązują licencje zawodnicze dla zawodników  klubów które są pełnoprawnymi członkami

Śląskiego Związku Ju-Jitsu.

Licencje zawodnicze na rok 2019 są bezpłatne.

Określa się licencje dla zawodników urodzonych w latach:

U-10 2011-2010 Dzieci

U-12 2009-2008 Młodzik

U-15 2007-2006-2005 Junior Młodszy

Prosimy o przesyłanie danych zawodników do dnia 15.01.2019

na adres email info@szjj.pl

Zgłoszenia dokonuje tylko  trener danego klubu.

Zgłoszenie musi zawierać :

– Nazwę Klubu

-Nazwisko i Imię zawodnika

– Pełną datę  urodzenia

– Konkurencję w których startuje zawodnik tj:

a) Fighting

b) Fighting bez I fazy

c) Ne-waza

d) Duo-system