W związku z zarządzeniem administratora obiektu Mosir Katowice o oświadczeniach imiennych związanych z udziałem zawodników w zawodach  odbywających się w czasie pandemii COVID-19 kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia dla każdego zawodnika podpisanego przez opiekunów prawnych podczas akredytacji.

Dotyczy zawodników niepełnoletnich jak również pełnoletnich

Oświadczenia do pobrania w zakładce do pobrania poniżej lub w zakładce do pobrania

oswiadczenie-Silesian – zawodnik niepełnoletni

Oświadczenie- Silesian udziału-w-zawodach-dorośli