Puchar Polski  Juniorów Młodszych U-15

Ju-Jitsu Fighting Ne-waza Duo-System Duo-show

 

Termin: 3.12.2017 (niedziela)

Miejsce: Mysłowice ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z

Organizatorzy:  Śląski Związek Ju Jitsu ,  Polski Związek Ju-Jitsu

Rejestracja: Tylko przez system elektroniczny do 28.11.2017 (godz. 23:59) na stronie: www.szjj.pl

Po zamknięciu panelu rejestracyjnego nie ma możliwości zgłoszenia zawodnika.

Nie przyjmujemy zgłoszeń przez e-mail telefonicznie ani sms !!!!!!

Opłata startowa 40 zł od konkurencji  PŁATNE  GOTÓWKĄ W DNIU ZAWODÓW U ORGANIZATORA.

Zawodnik może wystartować tylko w jednej kat.wagowej

Prawo startu/    – Junior Młodszy  (2003-2004-2005)

                                                                                                             

Kategorie wagowe:

-Fighting /Ne-waza Junior Młodszy :

Women:

-32 kg -36 kg- 40 kg- 44 kg- 48 kg- 52 kg -57 kg- 63 kg  +63 kg

Men :

-34 kg- 37 kg – 41 kg – 45 kg- 50 kg -55 kg – 60 kg – 66 kg  + 66 kg

 

-Duo-system Junior Młodszy   WOMEN / MEN / MIX

-Duo-show     Junior  Młodszy   WOMEN / MEN / MIX

Harmonogram zawodów:

              7.00 -8.00 –

Akredytacja tylko 1 osoba na klub zgłoszona na e-mail organizatora d0 28.11.2017

7.00 – 8.30 – Waga

9.00 – 9.30 – Losowanie

10.00 – 10.15 – Oficjalne otwarcie zawodów

10.15 – Walki eliminacyjne

16.00 – Blok finałowy (walki o I i III miejsce)

18.30 – Zakończenie zawodów  i rozdanie nagród

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w zawodach jest

  • Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą ważne badania lekarskie oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • Wszyscy zawodnicy muszą mieć ważną licencję w Polskim Związku Ju-Jitsu.
  • Juniorzy (zawodnicy niepełnoletni wg daty urodzenia  muszą posiadać pisemną zgodę trenera oraz opiekuna prawnego na udział w zawodach.  –formularz do pobrania na stronie www.jujitsu.pl

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

  • Walki rozgrywane są systemami:
    • „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
    • „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
  • Zawodnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na upowszechnianie wizerunku, poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia dostępnego na stronie www.jujitsu.pl .

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego  ubezpieczenia NNW w wersji papierowej  do wglądu w dniu zawodów

W dniu zawodów istnieje możliwość  zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika

            Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczeniem         do  startu w zawodach

Kontakt:  Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: zielinski.r@vp.pl