KOMUNIKAT

WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE  ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU JITSU

Uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Ju-Jitsu nr.5/2018  z dnia 20.05.2018 zostaje zwołane Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków Śląskiego Związku Ju-Jitsu na dzień 10.06.2018 w Mysłowicach ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z   sala konferencyjna 1 piętro

PIERWSZY TERMIN    godz. 11.00

DRUGI TERMIN          godz. 11.30

Zarząd ustalił poniższy klucz głosowania

–  W  Zebraniu  biorą udział członkowie zwyczajni (posiadają jeden głos)

– Członkowie ŚZJJ wybierają na Walne zebranie po jednym przedstawicielu-delegacie posiadającym imienne upoważnienie do reprezentowania danego członka związku z prawem głosu.

Regulamin zebrania

porządek obrad

Za zarząd

Prezes Śląskiego Związku Ju-Jitsu

          Roman Zieliński