Dokumenty

KARTA EWIDENCYJNA STOWARZYSZENIA Członkiem zwyczajnym ŚZJJ może być klub sportowy, który zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o sporcie posiada osobowość prawną. Kluby sportowe mogą działać w formie: – uczniowskich klubów sportowych tzw UKS, – stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia lub fundacje), -stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej…

Czytaj więcej