Już 5.11.2017 w Bytomiu odbędą się I Otwarte Mistrzostwa Polski Ju-Jitsu rozgrywane w konkurencji Ne-Waza No-Gi. Poniżej zamieszczamy komunikat organizacyjny zawodów:

Miejsce zawodów:
Hala judo GKS Czarni Bytom ul. Łużycka 90 Bytom
Organizator:
PZJJ, FC Bytom,
Termin zawodów:
5 listopada 2017 (niedziela)
Uczestnicy, zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Uczestnikami zawodów mogą być wszyscy zawodnicy mający przynależność klubową. Nie
jest wymagane członkostwo w PZJJ.
Zgłoszeń należy dokonać w panelu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem:
https://rejestracja.szjj.pl/
Kluby nieposiadające loginu i hasła proszone są o wysłanie maila z prośba o ich przyznanie
na adres rejestracja@szjj.pl
Termin zgłoszeń 1- 29 października 2017 do godziny 24:00
Po terminie 29 października 2017 zgłoszenia nie będą możliwe.

Startowe oraz termin opłaty startowego:
Opłata startowa wynosi:
– 60 zł dla kategorii senior,U-21
– 50 zł dla kategorii U-18 i U-15
UWAGA!
Opłatę startową za MP należy uiścić za pomocą przelewu do 31 października na wskazane
dane:
Klub Sportowy Fight Club Bytom 41- 902 Bytom ul. Wrocławska 56c/3
Numer konta 02 1560 1049 2103 2867 9266 0001
W tytule podajemy imię, nazwisko oraz kategorię zawodnika, za którego jest opłata.
W przypadku wpłaty za kilku i więcej zawodników proszę wysłać mail na fcbytom@op.pl z
listą zawodników i ich kategoriami a w tytule wpłaty podać tylko nazwę klubu i tytuł wpłaty:
startowe MP
Plan zawodów:
4.11..2017 sobota
18:00 – 20:00 ważenie oraz weryfikacja zawodników
5.11.2017 niedziela
7:30 – 8:30 ważenie oraz weryfikacja zawodników (te osoby, które nie mogły zostać zważone
w dniu poprzednim)
8:30 – 9:00 losowanie
9:00 – uroczyste otwarcie i rozpoczęcie walk eliminacyjnych
UWAGA!

Ważenie i weryfikacja odbywa się w dwóch terminach:
– 4.11..2017 w godzinach 18:00 – 20:00
– 5.11.2017 w godzinach 7:30 – 8:30
Ważenie w niedzielę jest dla tych zawodników, którzy nie mogą wziąć udziału w ważeniu w
dniu poprzednim
Zawodnicy ważą się tylko jeden raz.
Przy weryfikacji zawodnik okazuje: dokument tożsamości, ważne badania lekarskie wydane
przez lekarza medycyny sportowej, ubezpieczenie NNW, zgodę rodziców na start w
zawodach (U-18,U- 15)
Kategorie wiekowe oraz wagowe:
Seniorzy:
Kobiety:
– 49 kg, – 55 kg, – 62 kg, – 70 kg, + 70 kg
Mężczyźni:
– 56 kg, – 62 kg, – 69 kg, – 77 kg, – 85 kg, – 94 kg, + 94 kg
U-21 (18,19,20 lat):
Kobiety:
– 49kg,- 55kg,- 62kg,- 70kg, +70kg
Chłopcy:
– 56 kg, – 62 kg, – 69 kg, – 77 kg, – 85 kg, – 94 kg, + 94 kg kg
U – 18 (15, 16, 17 lat):
Dziewczęta:
– 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, – 57 kg, – 63 kg, – 70kg, + 70kg
Chłopcy:
– 46kg, – 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, +81kg
U – 15 (12,13,14 lat):
Dziewczęta:
– 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, – 57 kg, – 63 kg, + 63 kg
Chłopcy:
– 34kg, 37,kg, 41kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg, +66kg
Przepisy:
Zgodnie z PZJJ i JJIF
UWAGA!
Start w zawodach daje możliwość uzyskania klas Mistrzowskich( dla członków PZJJ)
Szczegółowy plan zawodów podany zostanie po rejestracji zawodników.
Informacje o nagrodach, sprawach organizacyjnych i innych podawane będą na bieżąco na
facebooku-https://www.facebook.com/HadakaWaza/