III Jurajski Turniej w Ju- Jitsu sportowym
U-8/U-10/U-12/U-14/U-16/U18/U21/Senior
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza
Termin: 25.11.2023r.
Miejsce: Żarki-Letnisko ul. Szkolna 20
Organizator: Musashi Żarki-Letnisko
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów.
Rejestracja:
Termin do 21.11.2023 r.
na stronie:
https://rejestracja-jj.pl/
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych po konsultacji z trenerami !!!
Opłata startowa:
40 zł od zawodnika za każdą kategorię
Opłata startowa płatna gotówką w dniu zawodów
Dopuszczenie do zawodów:
-zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych,
– zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych uniemożliwiających wzięcie udziału w zawodach.,
– zawodnik posiada ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.
W przypadku ubezpieczenia grupowego przedstawia listę zawodników objętych w/w ubezpieczeniem podpisane przez osoby upoważnione w klubie.
– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)
– Ważne badania lekarskie
Prawo startu
– Dzieci U-8(2017-2016)
– Dzieci U-10(2015-2014)
– Dzieci U12 (2013-2012 )
– Kadet U-14 (2011-2010)
– Junior Młodszy U-16 (2009-2008)
– Junior U18 (2007-2006)
– Młodzieżowiec U-21 (2007-2003)
– Senior (2005 i starsi)
Kategorie wiekowe / konkurencje
U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza
U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza
U-12 – Fighting bez I fazy / Ne-waza
U-14 – Fighting / Ne-waza
U-16 – Fighting / Ne-waza
U18 – Fighting / Ne-waza
U21 – Fighting / Ne-waza
Senior – Fighting / Ne-waza
Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe
-Dzieci U-8
-Fighting bez I fazy / Ne- waza
Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg
– Dzieci U-10
-Fighting bez I fazy / Ne- waza
Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg
Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg
– Dzieci U-12
-Fighting bez I fazy / Ne-waza
Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg
Mężczyźni: -24kg –27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg
– Kadet U-14
Fighting / Ne-waza
Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg
Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg
– Junior Młodszy U-16
-Fighting / Ne-waza
Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg
Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg
– junior U-18
-Fighting / Ne-waza
Kobiety:-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Mężczyźni: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg
– Młodzieżowiec U-21
-Fighting / Ne-waza
Kobiety: -45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Mężczyźni: -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg,
– Senior
-Fighting / Ne-waza
Kobiety: -45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Mężczyźni:-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg,
Sprawy organizacyjne
Kontakt: Krystian Pakuła
tel. 606-971-479
link do rejestracji