KOMUNIKAT 1/SZJJ/2019

 

Zarząd Śląskiego Związku Ju-Jitsu w dniu 05.01.2019 po konsultacji z trenerami klubów zrzeszonych w ŚZJJ przychylił się do propozycji aby licencja zawodnicza która przez Zarząd została ustalona jako bezpłatna była licencją  płatną w kwocie 10 zł rocznie od zawodnika.

Kwota z licencji zawodniczych zostanie przeznaczona na wynagrodzenia za prowadzenie treningów Kadry Śląska przez Trenerów Selekcjonerów, w związku z powyższym prosimy wszystkie Kluby Członkowskie ŚZJJ o przesłanie   do 15.01.2019 na adres info@szjj.pl list zawodników oraz dokonanie wpłaty  na konto ŚZJJ WBK 57109020240000000115533224

w kwocie 10 zł od zawodnika po spełnieniu tych warunków zostaną nadane nr. licencji.

Określa się licencje dla zawodników urodzonych w latach:

U-10 2011-2010 Dzieci

U-12 2009-2008 Młodzik

U-15 2007-2006-2005 Junior Młodszy

Zgłoszenia dokonuje tylko  trener danego klubu.

Zgłoszenie musi zawierać :

– Nazwę Klubu

-Nazwisko i Imię zawodnika

– Pełną datę  urodzenia

– Konkurencję w których startuje zawodnik tj:

a) Fighting

b) Fighting bez I fazy

c) Ne-waza

d) Duo-system