Przypominamy wszystkim uczestnikom obozu o  niezbędnych dokumentach

Osoby które nie dostarczyły oryginałów zabierają je ze sobą i przekazują kierownikowi obozu

Uczestnik musi posiadać wszystkie dokumenty

W przypadku braku lub nieważnego dokumentu zawodnik nie zostanie przyjęty na obóz

Lista dokumentów

– Oświadczenie zawodnika

– Zgoda rodziców

– Regulamin zgrupowania

– Karta obozowa

– Ważne badania lekarskie

– Ważna legitymacja szkolna

– Karta EKUZ