Kurs Instruktora Sportu  i specjalizację  JU-JITSU.

Śląski Związek Ju Jitsu jest organizatorem kursów instruktorskich .

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik który z wynikiem pozytywnym ukończy kurs instruktorski  otrzyma dokument potwierdzający jego kwalifikacje wydany przez Śląski Związek Ju-jitsu .

Zajęcia na kursie będą prowadzone przez wykładowców  i trenerów z konkretnej specjalizacji.

Śląski Związek Ju Jitsu  organizuje zapisy na kurs instruktora o specjalizacji JU-JITSU
Realizacja kursu wrzesień/ październik 2020r. – MYSŁOWICE

Przedmioty wykładane:
Podstawowe:
-Anatomia
-Biochemia wysiłku fizycznego
-Biomechanika
-Fizjologia
-Pedagogika sportu                                                                                                                                                                                                                              -Podstawy prowadzenia stowarzyszenia
-Psychologia sportu
-Pierwsza pomoc
-Socjologia sportu                                                                                                                                                                                                                                -Przepisy BHP podczas prowadzenia zajęć

Kierunkowe:
-Teoria sportu
-Teoria treningu sportowego
-Fizjologia wysiłku
-Odnowa biologiczna w sporcie
-Informatyka w sporcie
-Metodyka zajęć ruchowych
-Żywienie w sporcie

Praktyczne

– Prawidłowe prowadzenie treningów

INFORMACJE:
Koszt uczestnictwa w kursie instruktor sportu , część ogólna i część specjalistyczna wynosi 1000 zł. (teoria  i część specjalistyczna).                  Przedmioty podstawowe oraz kierunkowe będą organizowane w trybie on-line.
Kurs przewiduje 60 godz.  część teoretyczna wykłady   i 30 godz. część specjalistyczna zajęcia praktyczne na macie.                                                Zajęcia praktyczne odbywać się będą w trybie weekendowym.
Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min 10 osobowej grupy.

Wymagania dotycząc kursie to:

-Świadectwo ukończenia wykształcenie min. średnie                                                                                                                                                                  – Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie.                                                                                                                  – Oświadczenie o niekaralności                                                                                                                                                                                                        -1 zdjęcie formatu 3,5×4,5cm.                                                                                                                                                                                                           – Ubezpieczenie NNW.                                                                                                                                                                                                                      – Karta zgłoszeniowa.
Wymagania dotyczące zaliczenia kursu: frekwencja min. 80%

Zaliczenie  egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego.

Informacje dodatkowe:
Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora sportu wraz ze specjalizacją  ju-jitsu (legitymacja potwierdzająca kwalifikacje).

Więcej informacji można uzyskać wysyłając pytania na e-mail: info@szjj.pl

 

Karta-Zgłoszeniowa