Kurs Trenera drugiej klasy o

specjalizacji JU-JITSU Sportowe

Śląski Związek  Ju-Jitsu jest organizatorem kursów instruktorskich i trenerskich.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik który z wynikiem pozytywnym ukończy kurs trenerski otrzyma dokument potwierdzający jego kwalifikacje wydany przez Śląski  Związek Ju-jitsu .

Zajęcia na kursie będą prowadzone przez wykładowców  i trenerów o specjalizacji ju-jitsu.

Zapisy na kurs Trenera drugiej klasy o specjalizacji  JU-JITSU Sportowe.

Okres trwania  kursu maj-czerwiec-lipiec  2018r.

Miejsce kursu Mysłowice ul. Jasińskiego 2

INFORMACJE:

Koszt uczestnictwa w kursie trenera drugiej klasy ju-jitsu wynosi 1.800 zł.

Kurs przewiduje

– 40 godz. (wykłady)

– 40 godz.(zajęcia praktyczne –mata) .

Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min 10 osobowej grupy.

Wymagania dotycząc kursie to:

-wykształcenie  średnie

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie

– 2 zdjęcia formatu 3,5×4,5cm

– uprawnienia  instruktora sportu o specjalizacji  w ju-jitsu

-ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu

– karta zgłoszeniowa.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

-frekwencja min. 90%

-zaliczenie egzaminu  teoretycznego

– zaliczenie egzaminu praktycznego

Informacje dodatkowe:

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł

Trenera Drugiej  Klasy  o specjalizacji  Ju-Jitsu Sportowego

(legitymacja potwierdzająca kwalifikacje).

Więcej informacji można uzyskać wysyłając pytania

na email: info@szjj.pl

oraz pod numerem telefonu 510-806-062

formularz