Opłaty licencyjne   za rok 2018

Klub 150 zł

Zawodnicy 0 zł

Zgodnie ze statutem Śląskiego Związku Ju jitsu  klub na obowiązek

Paragraf 19.

   punkt 1    e.Regularnie opłacać składki w terminie do 31stycznia każdego roku za dany rok kalendarzowy

Składki należy opłacać na konto

Numer konta:  WBK 57109020240000000115533224