Zgodnie z Uchwała nr 5/2023

Zebrania zarządu  Śląskiego Związku Ju-Jitsu z dnia 14.05.2023 roku

zapraszamy członków Śląskiego Związku Ju-Jitsu na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU-JITSU

Termin zebrania: 10.06.2023

Godzina: 18.00 w pierwszym terminie

18.15 w drugim terminie

Miejsce Zebrania

Hala sportowa Mosir Katowice ul. 11 Listopada 16