Lista zgłoszeniowa PP Katowice 02.04.2023 (25)   Publikujemy listy zgłoszonych zawodników w II Terminie , osoby które nie przesłały potwierdzenia dokonania opłaty startowej prosimy o przesłanie na adres e-mail roan.katowice@interia.pl w terminie 27.03.2023 do godz.14.00 , brak potwierdzenia opłaty startowej skutkować skreśleniem z list startowych – Do godz.10.00 w dniu 28.03.2023 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : roan.katowice@interia.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane. Zgodnie z regulaminem sportowym TYLKO ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W RYWALIZACJI SPORTOWEJ PZJJS MAJĄ PRAWO DO STARTU W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH JAKO REPREZENTANT POLSKI ( niezależnie od źródeł finansowania wyjazdu zawodnika )