Fighting System/ Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo -Show
U14, U16, U18, U21, Senior, Masters
Organizator:
ROAN Fight Club Katowice
Termin i miejsce: 18.12.2021 r.
Hala sportowa MOSiR Katowice
40-152 Katowice ul. Alfreda 1
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.
W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Konkurencje: Mistrzostwa Polski będą rozgrywane w grupach wiekowych U14, U16, U18, U21, Senior oraz Master w konkurencjach Fighting System/ Ne-waza/Ne-waza no gI /Duo-System /Duo -Show
Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.
Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy wystawiający zawodnika w Mistrzostwach Polski musi posiadać licencję PZJJ na rok 2021.
Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz posiadać licencje zawodniczą PZJJ.
Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem: https://sportzona.pl/app/mainpage/jujitsu
Termin zgłoszeń: Rejestracja aktywna od 06.12.2021 r. do dnia 10.12.2021 do godz. 23.59 Pary Duo-System / Duo -Show zgłaszamy do dnia 10.12.2021 do godz. 23.59 na e-mail roan.katowice@interia.pl Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą możliwe.
Harmonogram zawodów:
17.12.2021 (piątek) – 20:00 – 21:00 odbiór akredytacji
18.12.2021 (sobota) 6:30 – 7:00 odbiór akredytacji dla klubów które nie odebrały akredytacji w dniu 17.12.2021
Harmonogram weryfikacji oraz rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych zostanie opublikowany 15.12.2021 do godz.22.00
Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie: – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji); – aktualnego badania lekarskiego wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. życia jak i dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Kategorie wiekowe i wagowe:
Fighting System / Ne-waza / Ne-waza no gi
Masters (1986 i starsi )
Senior (2000 i starsi -2004 )
Mężczyźni: -56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,
Kobiety: -45, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Młodzieżowiec, U21 (2001-2005)
Mężczyźni: -56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,
Kobiety: -45, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Junior, U18 (2004-2005)
Chłopcy: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
Dziewczęta: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Junior młodszy, U16 (2006-2007)
Chłopcy: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73
Dziewczęta: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
Młodzik, U14 (2008-2009)
Chłopcy: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Dziewczęta: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57
DUO System / SHOW
Seniorzy: Mężczyźni, Kobiety, Mix
Młodzieżowcy (U21): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Juniorzy (U18): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Juniorzy Młodsi (U16): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Młodzik (U14): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani a opłata startowa nie będzie zwrócona.
Startowe oraz termin opłaty startowej:
Opłata startowa wynosi:
– 70 zł dla kategorii U21, Senior, Master, Duo/Show
– 60 zł dla kategorii U14, U16, U18, Duo/Show
Za każdą następną konkurencję opłata wynosi 100%
Opłaty startowej dokonujemy przelewem do dnia 10.12.2021 na konto:
Roan Fight Club Katowice Santander Bank 30109020240000000115520324
Potwierdzenie przelewu przesyłamy na email roan.katowice@interia.pl do dnia 11.12.2021. do godz.22.00 ( brak potwierdzenia opłaty startowej skutkuje wykreśleniem zawodnika z list startowych)
Postanowienia końcowe:
Zawody odbędą się bez publiczności.
Ważenie zawodników odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem który zostanie opublikowany 15.12.2021 do godz.22.00
Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia osoby, która odbiera akredytację do dnia 15.12.2021r. na email roan.katowice@interia.pl za całą drużynę (odbiór pojedynczych akredytacji zawodników NIEMOŻLIWY!).
Ponadto każda drużyna zgłasza trenera i asystenta trenera imiennie do dnia 15.12.2021r. na email roan.katowice@interia.pl w/g klucza 1 trener lub asystent na 5 zawodników