zgoda-opiekuna-Liga Katowice 2.02.2020

 

Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym U-8/U-10/U-12/U-14/U-16

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system

Termin: 2.02.2020 (niedziela)

Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1

Organizator: Roan Fight Club Katowice

Rejestracja: do 28.01.2020 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracje.app

W dniu 29.01.2020 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe.

Do godz.23.59 w dniu 30.01.2020 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej , dopisanie lub usunięcie z konkurencji) poprzez zgłoszenie na e-mail : rejestracja@szjj.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.

Po w/w terminie oraz dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian !!!!!

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych !!!!!

Prawo startu

– Dzieci U-8(2014-2013)

-Dzieci U-10(2012-2011)

– Dzieci U12 (2010-2009 )

– Młodzik U-14 (2008-2007)

– Junior Młodszy U-16 (2006-2005)

 

Kategorie wiekowe / konkurencje

U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza

U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza

U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza

U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

 

Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe

-Dzieci U-8

-Fighting bez I fazy / Ne- waza

Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg+34kg

 

 

– Dzieci U-10

-Fighting bez I fazy / Ne- waza

Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg

Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg

– Dzieci U-12

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza

Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg

Mężczyźni: -24kg -27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg

– Młodzik U-14

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:

-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg

Mężczyźni:

-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg

– Junior Młodszy U-16

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:

-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg

Mężczyźni:

– 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg

 

Opłaty startowe:

60 zł od zawodnika za pierwszą kategorię

20 zł za każdą kolejną kategorię lub konkurencje

 

Zwolnienie z opłaty startowej:

10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię otrzyma każdy zawodnik który zostanie zarejestrowany na turniej w terminie podanym w komunikacie.

10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię dla każdego zawodnika otrzyma trener lub kierownik ekipy który odbierze akredytację dla całej drużyny. Każdy klub do końca trwania rejestracji ma obowiązek wyznaczyć i przesłać dane kontaktowe na adres e-mail: : rejestracja@szjj.pl osoby odpowiedzialnej za odebranie akredytacji dla całej drużyny.

Opłata startowa płatna gotówką u organizatora w dniu zawodów !!

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenera(osoby), która odbiera akredytację i opłaca startowe za zawodników,do dnia 28.01.2020 na email rejestracja@szjj.pl

Zgłoszenie i weryfikacja zawodników do 30.01.2020 do godz 23.59 !!!!!

 

Harmonogram zawodów:

7.00 – 8.00 – Akredytacja

7.00-8.30 -Waga

8.30 – 9.00 – Losowanie

9.00 – 9.15 – Oficjalne otwarcie zawodów

9.15 – Walki eliminacyjne

16.00 – Blok finałowy (walki o I i III miejsce)

18.30 – Zakończenie mistrzostw i rozdanie nagród

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w zawodach jest

 Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą ważne badania lekarskie oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 Zawodnicy niepełnoletni wg daty urodzenia muszą posiadać pisemną zgodę trenera oraz opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) –formularze do pobrania na stronie www.szjj.pl

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

 Walki rozgrywane są systemami:

 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.

 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego ubezpieczenia NNW w wersji papierowej do wglądu w dniu zawodów

W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach

 

Kontakt: Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: zielinski.r@vp.pl