Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju jitsu sportowym
Termin: 31.03.2019 (niedziela)
Miejsce: Kuźnia Raciborska ul Piaskowa 28
Organizatorzy: MOKSiR w Kuźni Raciborskiej, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, Sparta Gold Team
Rejestracja: do 28.03.2019 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracja-jj.pl
Opłaty startowe:
• 60 zł od zawodnika za pierwszą kategorię
• 20 zł za każdą kolejną kategorię lub konkurencje
Zwolnienie z opłaty startowej:
• 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię otrzyma każdy zawodnik który zostanie zarejestrowany na turniej w terminie podanym w komunikacie. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na stronie szjj.pl w ciągu dwóch dni od zakończenia rejestracji.
• 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię dla każdego zawodnika otrzyma trener lub kierownik ekipy który odbierze akredytację dla całej drużyny. Każdy klub do końca trwania rejestracji ma obowiązek wyznaczyć i przesłać dane kontaktowe na adres e-mail: jukuszyn@interia.pl osoby odpowiedzialnej za odebranie akredytacji dla całej drużyny.
Kategorie wiekowe:
(Pod uwagę brany jest tylko rok urodzenia zawodnika)

U8 – 2013-2012 U10 – 2011-2010
U12 – 2009-2008 U15 – 2007-2006-2005
U18 – 2004-2003-2002

Konkurencje:

Fighting Bez I Fazy (U8, U10, U12, U15)
Fighting (U12, U15, U18)
Ne-Waza (U8, U10, U12, U15, U18)
Kategorie wagowe:
Fighting Bez I Fazy (U 8 )
Kategoria łączona:
-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg
Fighting Bez I Fazy (U10)
Chłopcy:
-21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg
Dziewczyny:
-20kg, -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg
Fighting Bez I Fazy (U12)
Chłopcy:
-24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg
Dziewczyny:
-22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg

Fighting Bez I Fazy (U15)
Chłopcy:
-34kg, -37kg, -41kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Dziewczyny:
-32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg

Fighting (U12)
Chłopcy:
-24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg
Dziewczyny:
-22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg

Fighting (U15)
Chłopcy:
-34kg, -37kg, -41kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Dziewczyny:
-32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg

Fighting (U18)
Chłopcy:
-46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dziewczyny:
-40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

Ne-waza (U 8 )
Kategoria łączona:
-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Ne-Waza (U10)
Chłopcy:
-21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg
Dziewczyny:
-20kg, -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg

Ne-Waza (U12)
Chłopcy:
-24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg
Dziewczyny:
-22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg

Ne-Waza (U15)
Chłopcy:
-34kg, -37kg, -41kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Dziewczyny:
-32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg

Ne-Waza (U18)
Chłopcy:
-46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dziewczyny:
-40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

Program zawodów
7.00 – 8.00 -Akredytacja
UWAGA !!!!!!
Akredytacji dokonują tylko trenerzy lub kierownicy ekip zgłoszeni do dnia 6.03.2019
na e-mail rejestracja@szjj.pl
7.00 – 8.30 waga zawodników
Na wagę zawodnik staje z dokumentem ze zdjęciem oraz ważnymi badaniami lekarskimi.
8.30-9.00 weryfikacja i losowanie
9.30- rozpoczęcie walk do zakończenia zawodów
15 30-16 30 zakończenie zawodów rozdanie medali i dyplomów
Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ORAZ
ZDARZENIA LOSOWE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW .
Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia od NNW we własnym zakresie.
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW u organizatora w cenie 10 zł
Zawodnicy startujący w turnieju zobowiązani są posiadać własny pas czerwony oraz niebieski.
KLUB wnoszący protest zobowiązany jest do pisemnego złożenia protestu do sędziego głównego oraz wpłaty 200 zł dla organizatora które zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu gdy protest zostanie odrzucony kwota
zostaje u organizatora.
Kontakt z organizatorem:
Maciej Kriwienok
nr tel 792 343 936