zgoda opiekuna zawody Katowice 7.12.2019

 

Otwarte Mistrzostwa Śląska U-8/U-10/U-12/U-14/U-16/U-18
Ju-Jitsu Sportowe
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi
Termin: 7.12.2019 (sobota)
Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1
Organizator: Roan Fight Club Katowice
Turniej jest eliminacją zawodników do Kadry Wojewódzkiej Województwa Śląskiego w Ju-Jitsu Sportowym w konkurencji Ne-waza/Ne-waza no-gi na rok 2020
Rejestracja: do 2.12.2019 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracje.app
W dniu 3.12.2019 do godz. 23.59  zostaną opublikowane listy startowe.
Do godz.23.59 w dniu 4.12.2019 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej , dopisanie lub usunięcie z konkurencji) poprzez zgłoszenie na e-mail : rejestracja@szjj.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.
Po w/w terminie oraz dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian !!!!!
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych !!!!!
Prawo startu
– Dzieci U-8 (2014-2013) -Dzieci U-10 (2012-2011) – Dzieci U12 (2010-2009 ) – Młodzik U-14 (2008-2007) – Junior Młodszy U-16 (2006-2005) – Junior U-18 (2004-2003)
Kategorie wiekowe / konkurencje

U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza

U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza

U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza

U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

U-18 -Fighting /Ne-waza

 

Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe

-Dzieci U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza
Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg

– Dzieci U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza                                                                                                                                    Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg                                                                             Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg

– Dzieci U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza                                                                                                                 Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg                                                                                Mężczyźni: -24kg -27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg

– Młodzik U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi                                                                              Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg                                                                      Mężczyźni: – 30 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg

– Junior Młodszy U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi                                                  Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg                                                                                 Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg

– Junior U-18 -Fighting /Ne-waza
Kobiety: -40kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg                                                                                     Mężczyźni: – -46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg -81kg +81kg

Opłaty startowe:

  • 70 zł od zawodnika za pierwszą kategorię
  • 30 zł za każdą kolejną kategorię lub konkurencje

Zwolnienie z opłaty startowej:

  • 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię otrzyma każdy zawodnik który zostanie zarejestrowany na turniej w terminie podanym w komunikacie.
  • 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię dla każdego zawodnika otrzyma trener lub kierownik ekipy który odbierze akredytację dla całej drużyny. Każdy klub do końca trwania rejestracji ma obowiązek wyznaczyć i przesłać dane kontaktowe na adres e-mail: : rejestracja@szjj.pl osoby odpowiedzialnej za odebranie akredytacji dla całej drużyny.
  • Opłata startowa płatna gotówką u organizatora w dniu zawodów !!!!!!!

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenera(osoby), która odbiera akredytację i opłaca startowe za zawodników,do dnia 02.12.2019 na email rejestracja@szjj.pl
Zgłoszenie i weryfikacja zawodników do 04.12.2019 do godz 23.59 !!!!!

Harmonogram zawodów:
7.00 – 8.00 – Akredytacja
7.00-8.30 -Waga
8.30 – 9.00 – Losowanie
9.00 – 9.15 – Oficjalne otwarcie zawodów
9.15 – Walki eliminacyjne
16.00 – Blok finałowy (walki o I i III miejsce)
18.30 – Zakończenie mistrzostw i rozdanie nagród
Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w zawodach jest
 Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą ważne badania lekarskie oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 Zawodnicy niepełnoletni wg daty urodzenia muszą posiadać pisemną zgodę trenera oraz opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) –formularze do pobrania na stronie www.szjj.pl
Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).
 Walki rozgrywane są systemami:
 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego ubezpieczenia NNW w wersji papierowej do wglądu w dniu zawodów
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach

Kontakt: Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: zielinski.r@vp.pl