Otwarte Mistrzostwa Śląska

U-8/U-10/U-12/U-14/U-16/U-18/Senior

Ju-Jitsu Sportowe

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system

Termin: 29.11 .2020

Miejsce: Katowice ul. 11 Listopada 16

Organizator: Śląski Związek Ju-Jitsu

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.

Turniej jest eliminacją zawodników do Kadry Wojewódzkiej Województwa Śląskiego w Ju-Jitsu Sportowym w konkurencji:

Ne-waza/Ne-waza no-gi na rok 2021 w rocznikach U-14 / U-16

W zawiązku że są to ostatnie zawody w roku kalendarzowym zostaną rozegrane zgodnie z rocznikami które obowiązywać będą od 1.01.2021.

Rejestracja: do 21.11.2020 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracje.app

W dniu 22.11.2020 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe.

Do godz.23.59 w dniu 23.11.2020 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : info@szjj.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.

Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi  zgłoszonego na rejestracji mogą  zostaną przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł od startu zawodnika !!!

24.11.2020 zostaną opublikowane listy startowe po weryfikacji opłat startowych ( zawodnicy którzy nie opłacą opłaty startowej zostaną usunięci z list startowych)

Opłaty startowe:

30 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system

Opłata startowa płatna PRZELEWEM do 23.11.2020 r. na konto

Śląski Związek Ju-Jitsu Mysłowice ul. Jasińskiego 2

Santander Bank 57109020240000000115533224

Potwierdzenie wpłaty przesyłamy na e-mail info@szjj.pl do dnia 23.11.2020.

Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane ) a listę zawodników z wyszczególnionymi kategoriami startowymi wysyłamy na e-mail info@szjj.pl

Zwrot opłaty startowej tylko w wypadku odwołania zawodów.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 26.11.2020 na email info@szjj.pl która dokonuje akredytacji i dostarcza:

– Oświadczenia imiennych związanych z udziałem zawodników w zawodach odbywających się w czasie pandemii COVID-19

Zaświadczenie zawiera wpisy :

-Zawodnicy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych,

– Zawodnicy nie mam przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych uniemożliwiających wzięcie udziału w zawodach.,

– Zawodnicy posiadam ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.

Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników w związku z pandemią

-Oświadcza, że zawodnicy nie mieli świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 bądź osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

-Zawodnicy są zdrowi, nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

-Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID -19 w moim najbliższym otoczeniu.

Oświadczenie o udziale w zawodach

-Oświadczam, że: jest świadomy istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.

-Zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania, zwłaszcza zapisów dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji. Wyrażam zgodę w razie potrzeby na pomiar temperatury.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

Kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia dla każdego zawodnika podpisanego przez opiekunów prawnych podczas akredytacji.

Dotyczy zawodników niepełnoletnich jak również pełnoletnich.

Oświadczenia do pobrania na stronie www.szjj.pl w zakładce do pobrania

– Odbiera akredytację dla całej drużyny ( NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU POJEDYŃCZYCH AKREDYTACJI !!!)

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 26.11.2020 na email info@szjj.pl

którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )

– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli

5 zawodników 1 trener

6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.

11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.

16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.

Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.

– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA TYLKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)

– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej

– Na główną płytę hali wchodzą zawodnicy w stroju sportowym oraz trenerzy tylko w obuwiu sportowym lub boso.

– Zawodnicy nie mają prawa opuszczać hali sportowej.

Prawo startu

– Dzieci U-8 (2015-2014)

-Dzieci U-10 (2013-2012)

– Dzieci U12 (2011-2010 )

– Młodzik U-14 (2009-2008)

– Junior Młodszy U-16 (2007-2006)

– Junior U-18 (2005-2004)

– Senior 2003 i starsi prawo startu zawodników rocznika junior oraz młodzieżowiec

Kategorie wiekowe / konkurencje

U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/Duo-system

U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /Duo-system

U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system

U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

U-18 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

Senior Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe

-Dzieci U-8

-Fighting bez I fazy / Ne- waza

Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg

– Dzieci U-10

-Fighting bez I fazy / Ne- waza

Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg

Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg

– Dzieci U-12

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza

Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg

Mężczyźni: -24kg -27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg

– Młodzik U-14

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg

Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg

– Junior Młodszy U-16

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg

Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg

– Junior U-18

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg + 81 kg

– Senior

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany 26.11.2020

Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w zawodach jest:

 Każdy zawodnik muszą posiadać dokument tożsamości.

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

 Walki rozgrywane są systemami:

 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.

 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego ubezpieczenia NNW w wersji papierowej do wglądu w dniu zawodów.

W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia .

– Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na obiekt

– Wszyscy uczestnicy wchodzą na obiekt w maseczkach zasłaniających usta oraz nos

– Wszyscy uczestnicy turnieju poruszają się na terenie obiektu w maseczkach

– Uczestnicy turnieju mogą przebywać bez maseczek tylko

– Na płycie głównej na czas pojedynku

– Na widowni w czasie oczekiwania na pojedynki

– Liczba osób którzy przebywają na hali podczas turnieju zostaje ustalona na 250 osób uczestniczących w zawodach ( zawodnicy , trenerzy , asystenci )

– Zawody odbywają się bez udziału publiczności !!!

– Każda drużyna zgłasza trenerów i asystentów trenera którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )

Sprawy organizacyjne

Kontakt: Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: info@szjj.pl

Wpłaty faktury

Kontakt Mirosława Piechota tel. 668-984-476, e-mail: info@szjj.pl