Puchar  Polski  Młodzików U-12

Ju-Jitsu Fighting  / Ne-waza/Duo-system

Termin: 3.06.2017 (sobota)

Miejsce: Katowice ul. 11 Listopada 16

Organizatorzy: Roan Fight Club Katowice,Polski Związek Ju Jitsu ,Śląski Związek Ju Jitsu

Rejestracja: do 31.05.2017 (godz. 22:00) na stronie: www.szjj.pl

Prawo startu/opłaty

– Młodzik   (2006-2007) – 30 zł  druga  konkurencja 15 zł

Kategorie wagowe:

 

-Fighting /  Ne- waza

Kobiety: -22 kg, – 25 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, + 48 kg

Mężczyźni :  -24 kg, – 27 kg, – 30 kg, – 34 kg, – 38 kg, – 42 kg, – 46 kg, – 50 kg, + 50 kg

Duo-system

Women, Men Mix

Harmonogram zawodów:

7.00 – 8.00 – Akredytacja

7.00-8.30 -Waga

9.00 – 9.30 – Losowanie

10.00 – 10.15 – Oficjalne otwarcie zawodów

10.15 – Walki eliminacyjne

16.00 – Blok finałowy (walki o I i III miejsce)

18.30 – Zakończenie zawodów  i rozdanie nagród

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w zawodach jest

  • Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą ważne badania lekarskie oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • Zawodnicy niepełnoletni wg daty urodzenia muszą posiadać pisemną zgodę trenera oraz opiekuna prawnego na udział w zawodach.  –formularz do pobrania na stronie www.szjj.pl

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

  • Walki rozgrywane są systemami:
    • „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
    • „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
  • Warunkiem rozegrania kategorii   będzie start minimum 2 zawodników (nie dotyczy kategorii plus)
  • Zawodnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na upowszechnianie wizerunku, poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia dostępnego na stronie szjj.pl oraz u organizatora w dniu zawodów.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego  ubezpieczenia NNW w wersji papierowej  do wglądu w dniu zawodów

W dniu zawodów istnieje możliwość  zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie

nie dopuszczenie do  startu w zawodach

Kontakt:  Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: zielinski.r@vp.pl