Składki członkowskie Śląskiego Związku Ju-Jitsu na rok 2022

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Ju-Jitsu nr 18/2021  z dnia 20.11.2021

w sprawie: Składek członkowskich na rok 2022

– Opłata licencyjna dla  klubu 200 zł

– Opłata wpisowa dla nowych klubów 100 zł

– Opłata licencyjna dla trenerów 30 zł

– Opłata licencyjna dla asystentów trenera 30 zł

– Opłata licencyjna jednorazowa

( uprawniająca trenera klubu nienależącego do struktur ŚZJJ do uczestnictwa w zawodach pod patronatem  ŚZJJ ) 20 zł

– Opłata licencyjna dla zawodników 20 zł

obowiązuje dla  roczników

– Dzieci U-8 (2016-2015)

– Dzieci U-10 (2014-2013)

– Dzieci U12 (2012-2011 )

– Młodzik U-14 (2010-2009)

– Junior Młodszy U-16 (2008-2007)

– Junior U-18 (2006-2005)

– Młodzieżowiec U-21 (2004-2003)

– Senior ( 2002 i starsi )

Licencja obowiązuje od 01.01.2022 do 31.12.2022

 

Opłaty licencyjne opłacamy na konto ŚZJJ

Santander Bank Polska

Numer konta: 57109020240000000115533224