WALNE ZEBRANIE    ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU JITSU

 

Uchwała Zarządu Śląskiego Związku Ju-Jitsu nr. 4/2019  z dnia23.03.2019  zostaje zwołany Walne Zebranie    Członków Śląskiego Związku Ju-Jitsu na dzień 25.05.2019  w Mysłowice  ul. Jasińskiego 2

PIERWSZY TERMIN  godz. 10.00

DRUGI TERMIN       godz. 10.15

 

Zarząd ustalił poniższy klucz głosowania

–             W  Zebraniu  biorą udział członkowie zwyczajni (posiadają jeden głos)

–             Członkowie ŚZJJ wybierają na Walne zebranie po jednym przedstawicielu -delegacie posiadającym imienne upoważnienie do reprezentowania danego członka związku z prawem głosu

komunikat zebrania statutowego 25.05.2019

porządek obrad zebranie statutowe

Regulamin zebrania statutowe

uchwała 4 2019

 

Za zarząd

Prezes Śląskiego Związku Ju -Jitsu

Roman Zieliński