KOMUNIKAT

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU-JITSU

Uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Ju-Jitsu nr.6/2022  z dnia 26.11.2022 zostaje zwołane Walne Zebranie  Sprawozdawcz0-Wyborcze  Członków Śląskiego Związku Ju-Jitsu na dzień 17.12.2022 w Mysłowicach ul. Sportowa 2

PIERWSZY TERMIN    godz. 10.00

DRUGI TERMIN          godz. 10.15

Zarząd ustalił poniższy klucz głosowania

–  W  Zebraniu  biorą udział członkowie zwyczajni (posiadają jeden głos)

– Członkowie ŚZJJ wybierają na Walne zebranie po jednym przedstawicielu-delegacie posiadającym imienne upoważnienie do reprezentowania danego członka związku z prawem głosu.

Uchwała 6 2022 26.11.2022

Regulamin zebrania

porządek obrad

 

Za zarząd

Prezes Śląskiego Związku Ju-Jitsu

          Roman Zieliński