W związku ze zniesieniem obostrzeń w stosunku do prowadzenia zajęć sportowych ( limit 150 osób) zapraszamy po przerwie na trening Kadry Śląska Ju-Jitsu ( Ne-waza oraz Ne-waza No Gi ) w dniu 13.06.2020 Hala Mosir Mysłowice ul. Jasińskiego 2

 

Trening Ne-waza No Gi 9.00-10.30

 

Trening Ne- Waza 11.00-12.30

 

Przypominamy że nadal obowiązują przepisy sanitarne

 

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

  1. a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  2. b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  3. c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

– Rodzice przyprowadzający  dzieci nie mają prawa wstępu na obiekt sportowy ( trener danej grupy zbiera zawodników przed salą i wyprowadza po zajęciach )

– Zawodnicy mogą korzystać z szatni

– Każdy zawodnik posiada swój sprzęt sportowy

– Napoje wnoszone na obiekt muszą być przypisane imiennie do zawodnika ( podpisana butelka lub bidon)