ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU-JITSU

Zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Ju-Jitsu 3/05/2020 z dnia 9.05.2020 zwołuje się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU-JITSU

Termin zebrania: 27.06.2020

Godzina: 12.00 w pierwszym terminie

12.15 w drugim terminie

Miejsce Zebrania  statutowa siedziba władz Śląskiego Związku Ju-Jitsu

Mysłowice 41-400 ul. Jasińskiego 2

W załączniku:

  1. Porządek obrad
  2. Regulamin obrad

Porządek zebranie sprawozdawcze ŚZJJ 27.06.2020

Regulamin zebranie sprawozdawcze ŚZJJ 27.06.2020