Opłaty licencyjne ŚZJJ na rok 2020

Zgodnie ze statutem ŚZJJ

  • 15.

Członkostwo  w Związku ustaje na skutek:

  1. Skreślenia z powodu:
  2. a) Likwidacji lub rozwiązania się klubu (sekcji), stowarzyszenia .
  3. b) Pisemnej rezygnacji złożonej do Związku.
  4. c) Zaleganiu z opłatą składki członkowskiej za okres danego roku kalendarzowego.

Oraz

Uchwała nr 4/2019

Zebrania zarządu  Śląskiego Związku Ju-Jitsu

z dnia 28.12.2019 roku

w sprawie:

Opłat licencyjnych od zawodników i  składek członkowskich klubów za rok 2020

Na podstawie jednogłośnego głosowania osób z  zarządu ŚZJJ obecnych na zebraniu  postanawia, że :

Utrzymuje stawkę opłaty licencyjnej dla klubów należących do ŚZJJ która wynosi 150 zł od klubu na rok 2020 z terminem płatności 30.06.2020.

Kluby które nie opłacą licencji w terminie do 14.07.2020 zostaną wykreślone z ewidencji Klubów należących do

Śląskiego Związku Ju-Jitsu.

Zawodnicy klubów którzy nie opłacą licencji klubowych zostaną wykreśleni ze składu Kadry Wojewódzkiej Ju-Jitsu Sportowego