Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju jitsu sportowym

Termin: 9.02.2019(sobota)

Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1  (Hala MOSIR Katowice)

Organizatorzy: Roan Fight Club Katowice , Śląski Związek Ju-Jitsu

Rejestracja: do 6.02.2019 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracja.szjj.pl/

Opłaty startowe:            

  • 60 zł od zawodnika za pierwszą kategorię
  • 20 zł za każdą kolejną kategorię lub konkurencje

Zwolnienie z opłaty startowej:

  • 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię otrzyma każdy zawodnik który zostanie zarejestrowany na turniej w terminie podanym w komunikacie. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na stronie szjj.pl w ciągu dwóch dni od zakończenia rejestracji.
  • 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię dla każdego zawodnika otrzyma trener lub kierownik ekipy który odbierze akredytację dla całej drużyny. Każdy klub do końca trwania rejestracji ma obowiązek wyznaczyć i przesłać dane kontaktowe na adres e-mail: rejestracja@szjj.pl osoby odpowiedzialnej za odebranie akredytacji dla całej drużyny.

Kategorie wiekowe:

(Pod uwagę brany jest tylko rok urodzenia zawodnika)

 

U8 – 2013-2012                                                                                                                                                                                 U10 – 2011-2010

U12 – 2009-2008

U15 – 2007-2006-2005

U18 – 2004-2003-2002

Konkurencje:

Fighting Bez I Fazy (U8, U10, U12, U15)
Fighting (U12, U15, U18)
Ne-Waza (U8, U10, U12, U15, U18)
Kategorie wagowe:
Fighting Bez I Fazy (U 8 )
Kategoria łączona:

-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Fighting Bez I Fazy (U10)
Chłopcy:           -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg
Dziewczyny:     -20kg, -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg
Fighting Bez I Fazy (U12)
Chłopcy:           -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg

Dziewczyny:     -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg

 

Fighting Bez I Fazy (U15)
Chłopcy:           -34kg, -37kg, -41kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Dziewczyny:     -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg
Fighting (U12)
Chłopcy:           -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg

Dziewczyny:     -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg

 

Fighting  (U15)
Chłopcy:           -34kg, -37kg, -41kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Dziewczyny:     -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg

 

Fighting  (U18)
Chłopcy:           -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dziewczyny:     -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

 

Ne-waza  (U 8 )
Kategoria łączona:

-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

 

Ne-Waza (U10)
Chłopcy:           -21kg, -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg
Dziewczyny:     -20kg, -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg

 

Ne-Waza (U12)
Chłopcy:           -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg

Dziewczyny:     -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg

 

Ne-Waza (U15)
Chłopcy:           -34kg, -37kg, -41kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Dziewczyny:     -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg

 

Ne-Waza (U18)
Chłopcy:           -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dziewczyny:     -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

 

Program zawodów
7.00 – 8.00 -Akredytacja
UWAGA !!!!!!
Akredytacji dokonują tylko trenerzy lub kierownicy ekip zgłoszeni do dnia 6.02.2019
na e-mail  rejestracja@szjj.pl
7.00 – 8.30 waga zawodników

Na wagę zawodnik staje z dokumentem ze zdjęciem oraz ważnymi badaniami lekarskimi.
8.30-9.00 weryfikacja i losowanie
9.30- rozpoczęcie walk do zakończenia zawodów
15 30-16 30 zakończenie zawodów rozdanie medali i dyplomów
Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ORAZ

ZDARZENIA LOSOWE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW .

Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia od NNW we własnym zakresie.
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW u organizatora w cenie 10 zł
Zawodnicy startujący w turnieju  zobowiązani są posiadać własny pas czerwony oraz niebieski.

KLUB wnoszący protest zobowiązany jest do pisemnego złożenia protestu do sędziego głównego oraz wpłaty 200 zł dla organizatora które zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu gdy protest zostanie odrzucony kwota

zostaje u organizatora.

Kontakt z organizatorem:
Roman Zieliński

501-218-842