III Ju-Jitsu Silesian Open 2020
U-8/U-10/U-12/U-14/U-16/U-18/Senior
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system
Termin: 18.10.2020
Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1
Organizator: Roan Fight Club Katowice
Rejestracja: do 10.10.2020 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracje.app
Po w/w terminie nie ma możliwości zgłoszenia do turnieju !!!!
Pary duo systemu zgłaszamy na email rejestracja@szjj.pl
W dniu 11.10.2020 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe.
– Do godz.23.59 w dniu 12.10.2020 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : rejestracja@szjj.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.
– Po w/w terminie oraz dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian !!!!!
– W dniu 13.10.2020 zostanie przedstawiony plan godzinowy zawodów z uwzględnieniem rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych !!!!!
Opłaty startowe:
30 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system
Opłata startowa płatna PRZELEWEM do 10.10.2020 r. na konto
Śląski Związek Ju-Jitsu Mysłowice ul. Jasińskiego 2
Santander Bank 57109020240000000115533224
Zawodnicy którzy nie opłacą startowego zostaną usunięci z list startowych które zostaną opublikowane w dniu 13.10.2020 r.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 15.10.2020 na email rejestracja@szjj.pl która :
– Odbiera akredytację dla całej drużyny ( NIE MA MOŻLIWOŚCI ODBIORU POJEDYŃCZYCH AKREDYTACJI !!!)
– Podpisuje oświadczenie że zawodnicy klubu posiadają ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 15.10.2020 na email rejestracja@szjj.pl
którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.
– Kierownik drużyny przedstawia badania wszystkich zawodników na akredytacji oraz podpisuje oświadczenie o zdolności zawodników do udziału w turnieju oraz o ubezpieczeniu NNW na czas zawodów.
Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.
– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA TYLKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)
– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej
– Na główną płytę hali wchodzą zawodnicy w stroju sportowym oraz trenerzy tylko w obuwiu sportowym lub boso.
– Zawodnicy nie mają prawa opuszczać hali sportowej.
Prawo startu
– Dzieci U-8(2014-2013)
-Dzieci U-10(2012-2011)
– Dzieci U12 (2010-2009 )
– Młodzik U-14 (2008-2007)
– Junior Młodszy U-16 (2006-2005)
– Junior U-18 (2004-2003)
– Senior 2002 i starsi prawo startu zawodników rocznika junior oraz młodzieżowiec
Kategorie wiekowe / konkurencje
U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/Duo-system
U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/Duo-system
U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Duo-system
U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
U-18 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
Senior Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe
-Dzieci U-8
-Fighting bez I fazy / Ne- waza
Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg
– Dzieci U-10
-Fighting bez I fazy / Ne- waza Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg
– Dzieci U-12
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg Mężczyźni: -24kg -27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg
– Młodzik U-14
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi Kobiety:
-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg Mężczyźni:
-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg
– Junior Młodszy U-16
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:
-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg Mężczyźni:
– 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg
– Junior U-18
-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:
-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg Mężczyźni:
– 46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg + 81 kg
– Senior
-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:
-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg Mężczyźni:
– 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg
Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.
Wstępny harmonogram zawodów:
7.00 – 8.00 – Akredytacja
7.00-7.30 -Waga oraz weryfikacja wszystkich roczniki Duo- System
Kolejne godziny zostaną podane po zakończeniu rejestracji
8.00 – Rywalizacja Duo-System
Szczegółowy harmonogram zostanie podany 13.10.2020
Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju.
Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w zawodach jest
 Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą ważne badania lekarskie oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 Zawodnicy niepełnoletni wg daty urodzenia muszą posiadać pisemną zgodę trenera oraz opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) –formularze do pobrania na stronie www.szjj.pl
Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).
 Walki rozgrywane są systemami:
 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego ubezpieczenia NNW w wersji papierowej do wglądu w dniu zawodów
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia .
– Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na obiekt
– Wszyscy uczestnicy wchodzą na obiekt w maseczkach zasłaniających usta oraz nos
– Wszyscy uczestnicy turnieju poruszają się na terenie obiektu w maseczkach
– Uczestnicy turnieju mogą przebywać bez maseczek tylko
– Na płycie głównej na czas pojedynku
– Na widowni w czasie oczekiwania na pojedynki
– Liczba osób którzy przebywają na hali podczas turnieju zostaje ustalona na 250 osób uczestniczących w zawodach ( zawodnicy , trenerzy , asystenci )
– Zawody odbywają się bez udziału publiczności
– Każda drużyna zgłasza trenerów i asystentów trenera którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 2 trenerów lub 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 3 trenerów lub 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 4 trenerów lub 1 trener plus 3 asystentów itd.
– Kierownik drużyny przedstawia badania wszystkich zawodników na akredytacji oraz podpisuje oświadczenie o zdolności zawodników do udziału w turnieju oraz o ubezpieczeniu NNW na czas zawodów.
– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA TYLKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)
– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek oraz dekoracji swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej
– Na główną płytę hali zawodnicy oraz trenerzy wchodzą tylko w obuwiu sportowym lub boso.
– Zawodnicy nie mają prawa opuszczać hali sportowej.
Sprawy organizacyjne
Kontakt: Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: info@szjj.pl
Wpłaty faktury
Kontakt Mirosława Piechota tel. 668-984-476, e-mail: info@szjj.pl