Kurs Instruktora sportu  o specjalizacji JU-JITSU sportowe

Śląski  Związek Ju- Jitsu jest organizatorem kursów  instruktorskich i trenerskich.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik który z wynikiem pozytywnym ukończy kurs instruktorski otrzyma

dokument potwierdzający jego kwalifikacje wydany przez            Śląski Związek  Ju-jitsu

Zajęcia na kursie będą prowadzone przez wykładowców  i trenerów o specjalizacji ju –jitsu

 

Zapisy na kurs instruktora o specjalizacji JU-JITSU sportowe do 25.04.2017.

Okres trwania  kursu

Maj-czerwiec 2017r.

Miejsce kursu

Mysłowice ul. Jasińskiego 2

INFORMACJE:

Koszt uczestnictwa w kursie instruktor Ju-jitsu  sportowego część ogólna i  część specjalistyczna wynosi 1200 zł.

Kurs przewiduje 20 godz.(wykłady) część ogólna i 60 godz. część specjalistyczna.(zajęcia na macie)

Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min 10 osobowej grupy.

Wymagania dla uczestników kursu to:

-wykształcenie  średnie

-zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań do  udziału w kursie

-2 zdjęcia formatu 3,5×4,5cm

-ubezpieczenie imienne  NNW na czas trwania kursu

– karta zgłoszeniowa.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

-frekwencja min. 90%

-zaliczenie egzaminu  teoretycznego

– zaliczenie egzaminu praktycznego

Informacje dodatkowe:

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł

Instruktora Sportu o specjalizacji  Ju-Jitsu Sportowego

(legitymacja potwierdzająca kwalifikacje).

Więcej informacji można uzyskać wysyłając pytania na

email:   info@szjj.pl

oraz pod numerem telefonu 501-218-842