Śląski Związek Ju-Jitsu zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 9/2018 z dnia 15.09.2018  informuje że od dnia 1.01.2019 obowiązują licencje zawodnicze dla zawodników  klubów które są pełnoprawnymi członkami Śląskiego Związku Ju-Jitsu.

Określa się licencje dla zawodników urodzonych w latach

2011-2010 Dzieci

2009-2008 Młodzik

2007-2006-2005 Junior Młodszy

2004-2003-2002  Junior

Opłatę licencyjną w kwocie 10 złotych (dziesięć złotych) od zawodnika  należy opłacić do dnia 5.01.2019 na konto ŚZJJ WBK 57109020240000000115533224

Opłacona licencja obowiązuje od 1.01-31.12.2019

Koszt licencji opłaconej po 5.01.2019 wzrasta do kwoty 12 zł (dwanaście złotych)

Zawodnicy którzy opłacą licencję mają prawo

– Uczestniczyć w zawodach organizowanych przez kluby związane umową na dany turniej  oraz pod patronatem  ŚZJJ stosując obniżoną opłatę startową.

– Brać udział w szkoleniach , konsultacjach oraz zgrupowaniach organizowanych przez ŚZJJ.

– Otrzymać powołanie do reprezentacji Śląska w Ju-Jitsu Sportowym.

 

Prezes Śląskiego Związku Ju-Jitsu

Roman Zieliński

uchwała 9 2018