Osoby które nie potwierdziły swojej gotowości do udziału w zgrupowaniu  kadry w Mikoszewie  prosimy o przesłanie swojej decyzji do godz. 23.59     30.04.2020  na email:    info@szjj.pl

W chwili obecnej potwierdziło swoją gotowość 25 zawodników.

Zawodnicy którzy nie potwierdzą swojej gotowości zostaną skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do szkolenia.