Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w zawodach w dniu 9.06.2018 Silesian Open w Mysłowicach.

Wszyscy zawodnicy oraz trenerzy którzy chcą uczestniczyć w w/w zawodach są zobowiązani do zapoznania się klauzulą informacyjną oraz wypełnieniem oświadczenia i dostarczenia do organizatora w dniu zawodów wraz z akredytacją zawodników

klauzule do pobrania na stronie www.szjj.pl

KLAUZULA WZÓR OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA+ oświadczenie JU JITSU osoba Niepełnoletnia

KLAUZULA INFORMACYJNA + oświadczenie JU JITSU Osoba Pełnoletnia