OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZAWODACH Liga Ju Jitsu 04.02.2023 Katowice

Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju- Jitsu sportowym
U-8/U-10/U-12/U-14/U-16
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system
Termin: 04.02.2023r.
Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1
Organizator: Roan Fight Club Katowice
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu czynniki zewnętrznych niezależnych od organizatora.
W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej , lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rejestracja:
I Termin
do 27.01.2023 r. (godz. 23:59)
II Termin
do 30.01.2023 r. (godz. 23:59)
na stronie:
https://rejestracja-jj.pl/
Po w/w terminie nie ma możliwości zgłoszenia do turnieju !!!
Pary duo systemu zgłaszamy na e-mail roan.katowice@interia.pl
W dniu 28.01.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe z I terminu z zawodnikami prawidłowo zarejestrowanymi i opłaconymi ( potwierdzenie przelewu przesyłamy na e-mail roan.katowice@interia.pl )
W dniu 31.01.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe z II terminu z zawodnikami prawidłowo zarejestrowanymi i opłaconymi ( potwierdzenie przelewu przesyłamy na e-mail roan.katowice@interia.pl ) zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni zostaną usunięci z list startowych !!!
– Do godz.23.59 w dniu 31.01.2023 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : roan.katowice@interia.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez Roan Fight Club Katowice .
Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji mogą zostaną przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł od startu zawodnika !!!
– W dniu 02.02.2023 zostanie przedstawiony plan godzinowy zawodów z uwzględnieniem rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych po konsultacji z trenerami !!!
Opłaty startowe:
I Termin
do 27.01.2023 r. (godz. 23:59)
60 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników posiadających licencję zawodniczą na rok 2023 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
80 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników nie posiadających licencji zawodniczej na rok 2023 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
II Termin
do 30.01.2023 r. (godz. 23:59)
70 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników posiadających licencję zawodniczą na rok 2023 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
90 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system dla zawodników nie posiadających licencji zawodniczej na rok 2023 w Śląskim Związku Ju-Jitsu
Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto
Wpłata z konta Klubowego-
Roan Fight Club Katowice
Santander Bank 30109020240000000115520324
Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych
Roan Fight Club Katowice
71194010764915124700000000
NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA OPŁATY GOTÓWKĄ !!!
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 02.02.2023 na e-mail roan.katowice@interia.pl która :
– Oddaje podpisane przez opiekunów prawnych oświadczenie zawierające wpisy dotyczące zawodnika :
-zawodnik posiada aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych,
– zawodnik nie mam przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych uniemożliwiających wzięcie udziału w zawodach.,
– zawodnik posiadam ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.
W przypadku ubezpieczenia grupowego przedstawia listę zawodników objętych w/w ubezpieczeniem podpisane przez osoby upoważnione w klubie.
– oświadczenie o odpowiedzialności karnej
-oświadczenie , że jest świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.
Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.
– WAŻNE NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)
– Ważne badania lekarskie
– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej
– Na główną płytę hali wchodzą zawodnicy w stroju sportowym oraz trenerzy i asystenci tylko w obuwiu sportowym lub boso.
Prawo startu
– Dzieci U-8(2017-2016)
– Dzieci U-10(2015-2014)
– Dzieci U12 (2013-2012 )
– Kadet U-14 (2011-2010)
– Junior Młodszy U-16 (2009-2008)
Kategorie wiekowe / konkurencje
U-8 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/Duo-system
U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /Duo-system
U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system
U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system
Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe
-Dzieci U-8
-Fighting bez I fazy / Ne- waza
Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg
– Dzieci U-10
-Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /
Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg
Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg
– Dzieci U-12
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /
Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg
Mężczyźni: -24kg –27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg
– Kadet U-14
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg
Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg
– Junior Młodszy U-16
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg
Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg
Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.
Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju.
Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w zawodach jest:
 Każdy zawodnik muszą posiadać dokument tożsamości.
Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).
 Walki rozgrywane są systemami:
 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.
Sprawy organizacyjne
Kontakt: Roman Zieliński,
tel. 501-218-842, e-mail: roan.katowice@interia.pl
Wpłaty faktury
Kontakt Mirosława Piechota
tel. 668-984-476, e-mail: roan.katowice@interia.pl