Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu oraz Śląski Związek Ju-jitsu

Zapraszają na:

OTWARTĄ ŚLĄSKĄ LIGĘ KICKBOXINGU

W ramach Śląskiej Ligi Młodych Wojowników w Kickboxingu

Termin zawodów:   06.10.2018 r.

Miejsce zawodów: Mysłowice Hala, Sportowa Mosir, ul. Bończyka 32 Z

Waga i weryfikacja:   06.10.2018 r., Hala Sportowa godz. 7.00-8.00

Losowanie i konferencja techniczna:   godz. 8.00-9.00

Rozpoczęcie walk:   godz.9.00

Zawody będą odbywać się na jednej lub dwóch planszach, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników według regulaminu PZKB.

Sprzęt ochronny według regulaminu PZKB, książeczka sportowo-lekarska z aktualnymi badaniami, aktualna licencja zawodnika i klubu ,

licencja jednorazowa dla niezrzeszonych w PZKB – 20 zł

Czas walk: kadet młodszy- 2×1.30 min., kadet starszy, junior i senior-2×2 min

Startowe: 40 zł za pierwszą formę walki, 20 zł za każdą następną formę

Waga zawodników (formy planszowe):

 

Pointfighting- dzieci

(skończone 8-9 lat-dzień przed 10 urodzinami):

chłopcy i dziewczęta- -25 kg, – 28 kg, -32 kg, -37 kg, 42 kg, -47 kg, +47

 

Pointfighting, light-contact, kick-light kadet młodszy  

(skończone 10-11-12 lat-dzień przed 13 urodzinami):

chłopcy i dziewczęta- 28 kg, -32 kg, -37 kg, 42 kg, -47 kg, +47 kg

 

Pointfighting , light-contact , kick-light kadet starszy  

(skończone 13-14-15 lat-do dnia poprzedzającego 16 urodziny):

chłopcy: – 42 kg, 47 kg,- 52 kg,- 57 kg,- 63 kg,- 69 kg,+69 kg

dziewczęta: – 42 kg,- 46 kg,- 50 kg,- 55 kg,- 60 kg,- 65 kg,+ 65 kg

 

Pointfighting, light-contact, kick-light junior

(skończone 16-17-18 lat-do dnia poprzedzającego 19 urodziny):

mężczyźni: -57 kg, -63 kg, -69 kg,-74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg, +94 kg

kobiety:- 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg

 

Pointfighting, light-contact, kick-light senior

(skończone 19 lat-do dnia poprzedzającego 40 urodziny):

mężczyźni: -57 kg,-63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg, +94 kg

kobiety:- 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 65 kg, – 70 kg, + 70 kg

Nagrody:

Dla wszystkich uczestników: dyplom

1 miejsce: medal ,dyplom

2,3 miejsce: medal, dyplom

Dla 3 najlepszych drużyn: puchary

 

Zgłoszenia zawodników przez program SOI PZKB do dnia

03.10.2018 do godz 24.00

 

Zgłoszenia dzieci mailowo: aga-ronin@tlen.pl do 03.10.2018

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Agnieszka Turchan, tel. 601-381-153, email:   aga-ronin@tlen.pl