Otwarte Mistrzostwa   Śląska  U-8/U-10/U-12/U-15/U-18

Ju-Jitsu Sportowe

Fighting /  Fighting bez I fazy   / Ne-waza

Termin: 2.12.2018 (niedziela)

Miejsce: Mysłowice ul. Ks. Norberta Bończyka 32z

Organizatorzy: Śląski Związek Ju-Jitsu

Rejestracja: do 28.11.2018 (godz. 23:59) na stronie: www.szjj.pl

Prawo startu

– Dzieci  U-8    (2011-2012-2013)                                                                                                                                                     – Dzieci  U-10  (2009-2010)                                                                                                                                                             – Młodzik U12 (2007-2008                                                                                                                                                               – Junior Młodszy (2004-2005-2006)                                                                                                                                             – Junior U-18    ( 2001-2002-2003 )

Kategorie  wiekowe / wagowe / konkurencje

 

-Dzieci U-8  -Fighting bez I fazy /  Ne- waza

Kategoria łączona: -14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg -34kg,+34 kg

 

– Dzieci  U-10     -Fighting bez I fazy /  Ne- waza

Kobiety: -20 kg, – 22 kg, – 25 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, + 40 kg

Mężczyźni :  -21 kg, – 24 kg, – 27 kg, – 30 kg, – 34 kg, – 38 kg, – 42 kg, + 42 kg        

 

– Młodzik U-12      -Fighting / Fighting bez I Fazy/ Ne-waza                                                                                     Kobiety: : -22kg, -25kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg                                                         Mężczyźni: : -24kg, -27kg, -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg

 

– Junior młodszy U-15     -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza                                                                                                                                                                                                                                                                           Kobiety: -32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, – 57 kg, – 63 kg, + 63 kg                                            Mężczyźni: – 34 kg, – 37 kg, – 41 kg, – 45 kg, – 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 66 kg, + 66 kg 

 

 – Junior U-18 –Fighting /Ne-waza

Kobiety:  -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg                                                                         Mężczyźni: – -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg,  +81kg                                                                                                                              

                                                                         

Opłaty startowe

– 40 zł od zawodnika za pierwszą kategorię

-20 zł za każdą kolejną kategorię lub konkurencje

Harmonogram zawodów:

7.00 – 8.00 – Akredytacja

7.00-8.30 -Waga

9.00 – Rozpoczęcie bloku eliminacyjnego

10.00 – 10.15 – Oficjalne otwarcie zawodów

16.00 – Blok finałowy (walki o I i III miejsce)

18.30 – Zakończenie mistrzostw  i rozdanie nagród

Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w zawodach jest

  • Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą ważne badania lekarskie oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • Zawodnicy niepełnoletni wg daty urodzenia muszą posiadać pisemną zgodę trenera oraz opiekuna prawnego na udział w zawodach oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)  –formularze do pobrania na stronie www.szjj.pl

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

  • Walki rozgrywane są systemami:
    • „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
    • „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania imiennego  ubezpieczenia NNW w wersji papierowej  do wglądu w dniu zawodów.

W dniu zawodów istnieje możliwość  zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika.                                     Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do  startu w zawodach

Kontakt:  Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: zielinski.r@vp.pl