PUCHAR POLSKI JU-JITSU 07.05.2022 r.
Fighting System/ Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo -Show
U12, U14, U16, U18, U21, Senior, Masters
Organizator:
ROAN Fight Club Katowice
Termin i miejsce: 07.05.2022 r.
Hala sportowa MOSiR Katowice
40-152 Katowice ul. Alfreda 1
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.
W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Konkurencje: Puchar Polski będzie rozgrywany w grupach wiekowych U 12 U14, U16, U18, U21, Senior oraz Master
w konkurencjach
Fighting System/ Ne-waza/Ne-waza no gI /Duo-System /Duo -Show
Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.
Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy wystawiający zawodnika w Pucharze Polski musi posiadać licencję Polskiego Związku Ju-Jitsu na rok 2022.
Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz posiadać licencje zawodniczą PZJJ.
Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem: https://sportzona.pl/app/mainpage/jujitsu
Termin zgłoszeń: Rejestracja aktywna od
22.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 do godz. 23.59 Pary Duo-System / Duo -Show zgłaszamy do dnia 30.04.2022 do godz. 23.59 na e-mail roan.katowice@interia.pl Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą możliwe.
Harmonogram zawodów:
06.05.2022 (piątek) – 20:00 – 21:00 odbiór akredytacji
07.05.2022 (sobota) 7:00 – 7:30 odbiór akredytacji dla klubów które nie odebrały akredytacji w dniu 06.05.2022 Harmonogram weryfikacji oraz rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych zostanie opublikowany 04.05.2022 do godz.22.00
Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie: – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji); – aktualnego badania lekarskiego wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. życia jak i dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. – ubezpieczenie NNW ważne na czas uczestnictwa w zawodach
Kategorie wiekowe i wagowe:
Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi
Masters (1992 i starsi )
-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,
Kobiety:
-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi
Senior (2001 i starsi )
Młodzieżowiec, U21 (2002-2004)
Mężczyźni:
-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,
Kobiety:
-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Junior, U18 (2005-2006)
Chłopcy:
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
Dziewczęta:
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Junior młodszy, U16 (2007-2008)
Chłopcy:
-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73
Dziewczęta:
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
Młodzik, U14 (2009-2010)
Chłopcy:
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66
Dziewczęta:
-25,-28,-32,-36,-40,-44, -48, -52, -57, +57
U12 (2011-2012)
Dziewczęta:
22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, +48
Chłopcy:
24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50
DUO System / SHOW
Masters: Mężczyźni, Kobiety, Mix
Seniorzy: Mężczyźni, Kobiety, Mix
Młodzieżowcy (U21):
Mężczyźni, Kobiety, Mix
Juniorzy (U18): Mężczyźni, Kobiety, Mix
Juniorzy Młodsi (U16):
Mężczyźni, Kobiety, Mix
Młodzik (U14): Mężczyźni, Kobiety, Mix
U 12 Mężczyźni, Kobiety, Mix
Startowe oraz termin opłaty startowej:
Opłata startowa wynosi:
– 70 zł dla kategorii U21, Senior, Master, Duo/Show
– 60 zł dla kategorii U 12 U14, U16, U18, Duo/Show
Za każdą następną konkurencję opłata wynosi 100%
Opłaty startowej dokonujemy przelewem do dnia 30.04.2022
Wpłata z konta Klubowego- Roan Fight Club Katowice Santander Bank 30109020240000000115520324
Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych
Roan Fight Club Katowice Credit 71194010764915124700000000
Potwierdzenie przelewu przesyłamy na email roan.katowice@interia.pl do dnia 01.05.2022. do godz.12.00 ( brak potwierdzenia opłaty startowej skutkuje wykreśleniem zawodnika z list startowych)
Postanowienia końcowe:
Ważenie zawodników odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem który zostanie opublikowany 04.05.2022 do godz.22.00
Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW. W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia osoby, która odbiera akredytację do dnia 04.05.2022r. na email roan.katowice@interia.pl za całą drużynę (odbiór pojedynczych akredytacji zawodników NIEMOŻLIWY!).
Ponadto każda drużyna zgłasza trenera i asystenta trenera imiennie do dnia 04.05.2022r. na email roan.katowice@interia.pl