KOMUNIKAT 1/2017

 

WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE  ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU JU JITSU

 

Uchwała Zarządu Śląskiego Związku Ju-Jitsu nr. 8/2017  z dnia15.03.2017  zostaje zwołane Walne Zebranie  Sprawozdawcze  Członków Śląskiego Związku Ju-Jitsu na dzień 22.04.2017 w Katowice ul. Alfreda 1 sala konferencyjna 1 piętro

PIERWSZY TERMIN godz 8.15

DRUGI TERMIN       godz 8.30

 

Zarząd ustalił poniższy klucz głosowania

             W  Zebraniu  biorą udział członkowie zwyczajni (posiadają jeden głos)

             Członkowie ŚZJJ wybierają na Walne zebranie po jednym przedstawicielu -delegacie posiadającym imienne upoważnienie do reprezentowania danego członka związku z prawem głosu

 

 

 

Za zarząd  

Prezes Śląskiego Związku Ju jitsu

Roman Zieliński