Szanowni Rodzice , Opiekunowie

BRAK PODSTAW PRAWNYCH DO ORGANIZACJI ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU !!!

Gdy oferują wam zapisanie dziecka na obóz lub kolonie zażądajcie od organizatora wyjazdu  podstaw prawnych w formie pisemnej  które na to pozwalają ( aktualnie takich nie ma )

Odnosząc się do publikacji w prasie oraz mediach społecznościowych w temacie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży sytuacja epidemiologiczna na dzień 19.05.2020 NIE POZWALA NA ORGANIZACJĘ ZORGANIZOWANEGO WYJAZDU NA WYPOCZYNEK ( OBOZY, KOLONIE )

Przedstawię sytuację które aktualnie obowiązują i są przeszkodą w organizacji letniego wypoczynku.

– Brak uwolnienia miejsc w środkach komunikacji aktualnie 30 % miejsc musi pozostać wolnych .

– Brak przepisów w stosunku do zakwaterowania grup zorganizowanych ( osób które nie zamieszkują w jednym gospodarstwie domowym)

– Brak wytycznych w sprawie żywienia grup zorganizowanych.

– Brak przepisów w sprawie bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz postępowania osób uprawnionych do sprawowania opieki osób korzystających z kąpielisk.

– Brak możliwości przeprowadzania zajęć sportowych w pełnym kontakcie.

Wytyczne które obowiązują na dzień dzisiejszy zawarte są w

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)

Oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego , Kuratorium Oświaty  i Ministerstwa Sportu .

Aktualnie tylko Centralne Ośrodki Sportu uzyskały prawo do organizacji szkolenia grup sportowych na specjalnych warunkach zgodnych z wytycznymi GIS .

Podsumowując ŻADEN PODMIOT ( Biuro Podróży , Klub Sportowy ) nie ma podstaw prawnych do PRZEPROWADZENIA OBOZU SPORTOWEGO.

Rozumie sytuację branży wypoczynkowej która chce wrócić do swojej pracy , i uczynią  wszystko aby nasz pobyt w ich ośrodkach był bezpieczny ale poczekajmy aż przepisy prawa ( zarządzenia , ustawy ) zezwolą na bezpieczną organizację wypoczynku naszych podopiecznych ( zachowanie bezpiecznej odległości społecznej 2 METRY )

Organem wydającym zarządzenia w sprawie wypoczynku dzieci jest Kuratorium Oświaty przynależne do danego województwa w naszym przypadku Kuratorium Ślaskie.

Adekwatnie sytuacja odnosi się do Zgrupowania Kadry Śląska w Ju-Jitsu zaplanowany w dniach  22.07-2.08.2020 na dzień 1.05.2020 zostało skierowane zapytanie do opiekunów prawnych czy zawodnicy powołani na zgrupowanie podtrzymują gotowość do szkolenia która została potwierdzona, po konsultacjach w Śląskiej Federacji Sportu która jest organem nadzorującym Kadry Wojewódzki analizujemy możliwość przeprowadzenia w/w zgrupowania w jednym z Centralnych  Ośrodków  Sportu w przypadku utrzymania sytuacji epidemiologicznej  w naszym województwie.

W przypadku zmiany sytuacji pozwalającej na organizacje letniego wypoczynku przedstawimy wytyczne odpowiednich organów.

Prezes Śląskiego Związku Ju-Jitsu

Roman Zieliński