Komunikat organizacyjny turnieju No-Gi dla kategorii U10 i U12, który zostanie rozegrany 5.11.2017 w Bytomiu dostępny jest poniżej:

Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Zgłoszeń należy dokonać w panelu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem:
https://rejestracja.szjj.pl/
Termin zgłoszeń 1- 29 października 2017 o godzinie 24:00
UWAGA!
Po terminie 29 października 2017 zgłoszenia nie będą możliwe.
Startowe oraz termin opłaty startowego:
Opłata startowa wynosi:
– 40 zł
UWAGA!
Opłatę startową za MŚ należy uiścić w dniu zawodów.

Plan zawodów:
5.11.2017 niedziela
7:30 – 8:30 ważenie oraz weryfikacja zawodników
8:30 – 9:00 losowanie
9:00 – uroczyste otwarcie i rozpoczęcie walk eliminacyjnych
UWAGA!
Zawodnicy ważą się tylko jeden raz.
Przy weryfikacji zawodnik okazuje: dokument tożsamości, ważne badania lekarskie wydane
przez lekarza medycyny sportowej, ubezpieczenie NNW, zgodę rodziców na start w
zawodach.
Kategorie wiekowe oraz wagowe:
Młodzicy U – 12 (10, 11 lat):
Dziewczęta:
-22 kg, – 25 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, + 48 kg
Chłopcy:
– 24 kg, – 27 kg, – 30 kg, – 34 kg, – 38 kg, – 42 kg, – 46 kg, – 50 kg, + 50 kg
Dzieci starsze U -10 (8, 9 lat):
Dziewczęta:
-20 kg, -22 kg, – 25 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, + 40 kg
Chłopcy:
-21 kg, – 24 kg, – 27 kg, – 30 kg, – 34 kg, – 38 kg, – 42 kg, + 42 kg
W obydwu kategoriach czas walki 3 min. Niedozwolone są dźwignie i duszenia.
Punkty zdobywane są zgodnie z przepisami PZJJ bez uwzględniania technik
kończących.

Szczegółowy plan zawodów podany zostanie po rejestracji zawodników.
Informacje o nagrodach, sprawach organizacyjnych i innych podawane będą na bieżąco na
facebooku-https://www.facebook.com/HadakaWaza/
INFO 601 596 001,
gskibniewski@op.pl