Komunikat 16.06.2018 OPP

KOMUNIKAT TN

Karta zgłoszeniowa OPP

KARTA ZGŁOSZENIOWA TN

Otwarty Puchar Podkarpacia Ju-Jitsu i Karate

Termin: 16.06.2018                                                                                                   

Miejsce: Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 Strzyżów ul. Daszyńskiego (wjazd na parking od ul. Zawale)

 

Konkurencje:

Fighting – U-12, U-15, U-18

Fighting bez I fazy – U-10, U-12

Ne-Waza –  U-10, U-12, U-15, U-18

Semi-Contakt –  U-10, U-12, U-15, U-18

 

I miejsce – puchar/statuetka, medal, dyplom

II miejsce – medal, dyplom

III miejsce – medal dyplom

IV,V miejsce – dyplom

 

Kategorie wagowe Fighting, Fighting bez I fazy, Ne-Waza:

U-10 (2010-2009)

Chłopcy:          -28kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg
Dziewczyny:     -26kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg
U-12 (2008-2007)
Chłopcy:          -32kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg

Dziewczyny:     -30kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg

U-15 (2006-2004)
Chłopcy:          -42kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg
Dziewczyny:     -42kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg

U-18 (2003-2001)
Chłopcy:          -58kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dziewczyny:    -50kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

 

Kategorie wagowe Semi-Contakt:

U-10 (2010-2009)

Chłopcy:           -32kg, -38kg, +38kg

Dziewczyny:     -30kg, -36kg, +36kg

U-12 (2008-2007)
Chłopcy:          -34kg, -45kg, +45kg

Dziewczyny:     -36kg, -44kg, +44kg

U-15 (2006-2004)
Chłopcy:          -45kg, -60kg, +60kg
Dziewczyny:     -45kg, -55kg, +55kg

U-18 (2003-2001)
Chłopcy:          -66kg, -81kg, +81kg
Dziewczyny:    -58kg, -70kg, +70kg

W kategoriach wiekowych liczy się tylko rok urodzenia.

 

Opłata startowa za pierwszą konkurencję 40zł, za drugą i kolejną po 30zł

 

Program zawodów:
7.00 – 8.30 –Akredytacja i warzenie zawodników                                                                                                                            Na wagę zawodnik staje z dokumentem ze zdjęciem,  ważnymi badaniami lekarskimi i zgodą rodzica lub opiekuna na udział w turnieju
8.30-9.00 weryfikacja i losowanie
9.30- rozpoczęcie walk do zakończenia zawodów
Rozdanie medali i dyplomów i pucharów w trakcie trwania turnieju
Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin rozpoczęcia
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ORAZ ZDARZENIA LOSOWE ZAISTNIAŁE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW.                                                                                                                                                      Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia od NNW we własnym zakresie.
Zawodnicy startujący w turnieju  zobowiązani są posiadać własny sprzęt potrzebny do walki ( pasy czerwony i niebieski, ochraniacze czerwone i niebieskie, w semi-contakt kaski rękawice bokserskie)

 

WalkI według przepisów sportowych PZJJ, IJJF

 

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 10.06.2018 na adres e-mail: pawel2905afgan@poczta.onet.pl

Informacje Paweł Szlachta 691 681 119

 

KOMUNIKAT

TURNIEJ NE-WAZA

Termin: 16.06.2018                                                                                                   

Miejsce: Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 Strzyżów ul. Daszyńskiego (wjazd na parking od ul. Zawale)

 

Konkurencje:

Ne-Waza –  U-6, U-8, U-10, U-12, U-21/SENIOR

 

I miejsce – medal, dyplom

II miejsce – medal, dyplom

III miejsce – medal dyplom

 

Kategorie wagowe po otrzymaniu kart zgłoszeniowych po maksymalnie czterech zawodników.

 

Opłata startowa 25zł

 

U-6 (2013-2014 dziewczęta i chłopcy razem)

U-8 (2011-2012 dziewczęta i chłopcy razem)

U-10 (2010-2009)

U-12 (2008-2007)

U-21 (1998-2000)

+21 senior (1997 i starsi)


walka według przepisów sportowych PZJJ, IJJF

 

Program zawodów:
7.00 – 8.30 –Akredytacja i warzenie zawodników                                                                                                              Na wagę zawodnik staje z dokumentem ze zdjęciem oraz ważnymi badaniami lekarskimi i zgoda rodzica lub opiekuna na udział w turnieju (nieletni)
8.30-9.00 weryfikacja i losowanie
9.30- rozpoczęcie walk do zakończenia zawodów
Rozdanie medali i dyplomów w trakcie trwania turnieju
Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin rozpoczęcia
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ORAZ ZDARZENIA LOSOWE ZAISTNIAŁE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW .                                                                                                                                                      Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia od NNW we własnym zakresie.

Zawodnicy startujący w turnieju  zobowiązani są posiadać własny sprzęt potrzebny do walki

( pasy czerwony i niebieski)

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 10.06.2018 na adres e-mail: pawel2905afgan@poczta.onet.pl

 

Informacje 691 681 119