Przypominamy o składkach członkowskich dla Klubów za rok 2019

zgodnie z

Uchwała nr 20/2018

Zebrania zarządu  Śląskiego Związku Ju-Jitsu

z dnia 29.12.2018 roku

 

w sprawie:

Opłat licencyjnych od zawodników i  składek członkowskich klubów za rok 2019

 

  • 1.

 

Zarząd uchyla w całości  uchwałę nr 9/2018 z dnia 15.09.2018 r.

 

  • 2.

Na podstawie jednogłośnego głosowania osób z  zarządu ŚZJJ obecnych na zebraniu  postanawia, że :

Utrzymuje stawkę opłaty licencyjnej dla klubów należących do ŚZJJ która wynosi 150 zł od klubu na rok 2019 z terminem płatności 30.06.2019.