Śląski Otwarty Turniej Ju-Jitsu Ne-Waza No Gi

Termin: 11.03.2018 (niedziela)

Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1 (Hala MOSIR Katowice)

Organizatorzy: Roan Fight Club Katowice

Rejestracja: do 6.03.2018 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracja.szjj.pl/

Opłaty startowe:            

  • 50 zł od zawodnika za pierwszą kategorię
  • 15 zł za każdą kolejną kategorię

Zwolnienie z opłaty startowej:

  • 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię otrzyma każdy zawodnik który zostanie zarejestrowany na turniej w terminie podanym w komunikacie. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na stronie szjj.pl w ciągu dwóch dni od zakończenia rejestracji.
  • 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię dla każdego zawodnika otrzyma trener lub kierownik ekipy który odbierze akredytację dla całej drużyny. Każdy klub do końca trwania rejestracji ma obowiązek wyznaczyć i przesłać dane kontaktowe na adres e-mail: rejestracja@szjj.pl osoby odpowiedzialnej za odebranie akredytacji dla całej drużyny.

Kategorie wiekowe:

(Pod uwagę brany jest tylko rok urodzenia zawodnika)

 

U8 – 2012-2011

U10 – 2010-2009
U12 – 2008-2007

U15 – 2006-2005-2004
U18 – 2003-2002-2001

Senior-1997 i starsi prawo startu młodzieżowiec 2000-1999-1998

 
Kategorie wagowe:
(U8)
Kategoria łączona: -24kg, +24kg,

(U10)
Chłopcy:            -34kg, +34kg
Dziewczyny:      -32kg, +32kg
(U12)
Chłopcy:          -38kg, -46kg, +46kg

 

 

(U15)
Chłopcy:          -50kg, -60kg, +60kg
Dziewczyny:     -48kg, -57kg,  +57kg

 
(U18)
Chłopcy:          -60kg, -73kg, +73kg
Dziewczyny:     -52kg,  -63kg,  +63kg

 

(Senior)
Chłopcy:          -69kg,  -85kg, +85kg
Dziewczyny:     -62kg,  +62kg

 

*w przypadku dużej ilości zawodników organizator doda kolejne kategorie wagowe

 

Program zawodów
7.00 – 8.00 -Akredytacja
UWAGA !!!!!!
Akredytacji dokonują tylko trenerzy lub kierownicy ekip zgłoszeni do dnia 6.03.2018
na e-mail  rejestracja@szjj.pl
7.00 – 8.30 waga zawodników

Na wagę zawodnik staje z dokumentem ze zdjęciem oraz ważnymi badaniami lekarskimi.
8.30-9.00 weryfikacja i losowanie
9.30- rozpoczęcie walk do zakończenia zawodów
15 30-16 30 zakończenie zawodów rozdanie medali i dyplomów
Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA URAZY ORAZ

ZDARZENIA LOSOWE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW .

Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia od NNW we własnym zakresie.
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW u organizatora w cenie 10 zł

KLUB wnoszący protest zobowiązany jest do pisemnego złożenia protestu do sędziego głównego oraz wpłaty 200 zł dla organizatora które zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu gdy protest zostanie odrzucony kwota

zostaje u organizatora.

Kontakt z organizatorem:
Roman Zieliński

501-218-842