Terminy oficjalnych zawodów Śląskiego Związku Ju-Jitsu 1.01-30.06.2020

14.02.2021r.

Ogólnopolska Liga dzieci i młodzieży w Ju-Jitsu sportowym w odmianach Fighting, Duo-System

Ne-waza w kat. Dzieci, młodzik , junior młodszy

14.03.2021r.

Ogólnopolska Liga dzieci i młodzieży w Ju-Jitsu sportowym w odmianach

Fighting, Duo-System Ne-waza w kat. Dzieci, młodzik  junior młodszy

22.05-23.05.2021r.

IV  Ju-Jitsu Silesian Open

W konkurencjach  Fighting, Fighting bez I Fazy , Duo-System , Ne-waza , Ne-waza no gi

Kategorie wiekowe ; dzieci , młodzik , junior młodszy , junior , senior

12.06-13.06.2021r.

Ogólnopolska Liga dzieci i młodzieży w Ju-Jitsu sportowym w odmianach Fighting, Duo-System ,Ne-waza

w kat. Dzieci, młodzik , junior młodszy

 

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub odwołania zawodów z powodu obostrzeń które mogą być ogłoszone przez władze RP.