Zalecenia dla klubów

 

Szanowni Państwo, Trenerzy Klubowi , Rodzice , Zawodnicy .

Od 18 maja w ramach odmrożenia gospodarki  będą udostępnione sale i hale sportowe.  Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.

Należy pamiętać, że jest to możliwe tylko pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;

2) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) ;

3) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;

4) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

5) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;

6) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

Oświadczenia takie powinny być zabezpieczone w klubie razem z listami obecności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO.

Jednocześnie  zaleca się  aby:

1) Organizować tyle treningów, na ile pozwalają możliwości osobowe trenerów , czas zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami ( cisza nocna od godz. 22.00  )  oraz wola rodziców.

2) Organizacja treningów odbywała się w tych samych osobowym grupach, potwierdzonych dziennikiem obecności. Listy obecności powinien posiadać trener. Listy powinny być archiwizowane zgodnie z przepisami RODO.

3) Każdy z zawodników przychodził na trening z własnym sprzętem  oraz własnym napojem podpisanym imiennie , a trener lub organizator ze strony obiektu przygotował miejsce na rozłożenie napojów z zachowaniem dystansu.

4) Konspekt zajęć treningowych wysłać przed treningiem do zawodników lub ich opiekunów drogą mailową lub przez komunikator. Pozwoli to zapoznać się z treścią, co przyśpieszy organizację samego treningu i w ten sposób unikniemy sytuacji dodatkowego omawiania zajęć.

5) Unikać wszelkiej reorganizacji ćwiczeń, zbierania czy przestawiania sprzętu treningowego. Zmiana organizacji jest w gestii TYLKO trenera i tylko on może przenosić sprzęt treningowy.

6) Planowanie treningu (środki treningowe) powinny uwzględniać minimum 2-metrowe odległości pomiędzy zawodnikami w trakcie trwania treningu, jak i przed i po jego zakończeniu.

7) W drodze na trening każdy zawodnik zakrywa usta i nos. Zalecamy, aby TYLKO na sygnał trenera zawodnicy mogli odsłaniać usta i nos przed rozpoczęciem treningu i żeby to się odbywało tylko na obiekcie treningowym. Pamiętamy o zabezpieczeniu miejsca dla maseczek, chust itp.

8) Rodzice zawodników powinni pozostawać poza obiektem w oczekiwaniu na zakończenie treningu (np. we własnym samochodzie).

9) Po zakończeniu zajęć uczestnicy treningów powinni opuścić niezwłocznie obiekt.

Proponujemy, aby środki treningowe zawierały zadania  w formie bezkontaktowej, z zachowaniem dystansu 2-metrowego.

Pomimo możliwości powrotu na boiska i stadiony , sale i hale sportowe proszę stosujcie się do tych zaleceń, aby dbać o zdrowie, bo ono dla nas wszystkich jest najważniejsze.

 

Prezes Śląskiego Związku Ju-Jitsu

Roman Zieliński