KOMUNIKAT 2/SZJJ/2019

Komunikat 2/SZJJ/2019   Zarząd Śląskiego Związku Ju-Jitsu zwraca się do wszystkich klubów członków ŚZJJ o uaktualnienie dokumentów przynależności do Związku. Prosimy o przesłanie – kartę ewidencji stowarzyszenia – aktualne zaświadczenie o działalności ( kadencja władz trwa 4 lata) wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. – aktualny statut klubu zawierający punkt o prowadzeniu zajęć w dyscyplinie  Ju-Jitsu sportowe – uprawnienia instruktora Ju-Jitsu wydane przez ŚZJJ lub inny organ szkoleniowy…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT 1/SZJJ/2019

KOMUNIKAT 1/SZJJ/2019   Zarząd Śląskiego Związku Ju-Jitsu w dniu 05.01.2019 po konsultacji z trenerami klubów zrzeszonych w ŚZJJ przychylił się do propozycji aby licencja zawodnicza która przez Zarząd została ustalona jako bezpłatna była licencją  płatną w kwocie 10 zł rocznie od zawodnika. Kwota z licencji zawodniczych zostanie przeznaczona na wynagrodzenia za prowadzenie treningów Kadry Śląska przez Trenerów Selekcjonerów, w związku z powyższym prosimy wszystkie Kluby Członkowskie ŚZJJ o przesłanie   do…

Czytaj więcej

Licencje zawodnicze 2019

Śląski Związek Ju-Jitsu zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20/2018 z dnia 29.12.2018  informuje że od dnia 1.01.2019 obowiązują licencje zawodnicze dla zawodników  klubów które są pełnoprawnymi członkami Śląskiego Związku Ju-Jitsu. Licencje zawodnicze na rok 2019 są bezpłatne. Określa się licencje dla zawodników urodzonych w latach: U-10 2011-2010 Dzieci U-12 2009-2008 Młodzik U-15 2007-2006-2005 Junior Młodszy Prosimy o przesyłanie danych zawodników do dnia 15.01.2019 na adres email info@szjj.pl Zgłoszenia dokonuje tylko…

Czytaj więcej

Konkurs Trener Duo-system

Śląski Związek Ju-Jitsu ogłasza konkurs na stanowisko TRENERA SELEKCJONERA Kadry Województwa Śląskiego   Juniorów Młodszych i Młodzików  Ju-Jitsu Duo-system Założenia konkursowe: Wymagania konieczne: Wykształcenie średnie. Posiada co najmniej stopnień instruktora ju-jitsu lub trenera II klasy w ju-jitsu. Staż pracy w charakterze trenera lub instruktora ju-jitsu nie krótszy niż 2 lat. Przedłoży ramową propozycję rocznego planu szkoleniowego i planu wieloletniego rozwoju ju-jitsu na terenie województwa Śląskiego. Posiada podstawową znajomość obsługi komputera i pakietu…

Czytaj więcej

Konkurs Trener Ne-waza

Śląski Związek Ju-Jitsu ogłasza konkurs na stanowisko TRENERA SELEKCJONERA Kadry Województwa Śląskiego   Juniorów Młodszych i Młodzików  Ju-Jitsu Ne-waza Założenia konkursowe: Wymagania konieczne: Wykształcenie średnie. Posiada co najmniej stopnień instruktora ju-jitsu lub trenera II klasy w ju-jitsu. Staż pracy w charakterze trenera lub instruktora ju-jitsu nie krótszy niż 2 lat. Przedłoży ramową propozycję rocznego planu szkoleniowego i planu wieloletniego rozwoju ju-jitsu na terenie województwa Śląskiego. Posiada podstawową znajomość obsługi komputera i pakietu…

Czytaj więcej

Konkurs Trener Fighting

Śląski Związek Ju-Jitsu ogłasza konkurs na stanowisko TRENERA SELEKCJONERA Kadry Województwa Śląskiego   Juniorów Młodszych i Młodzików  Ju-Jitsu Fighting Założenia konkursowe: Wymagania konieczne: Wykształcenie średnie. Posiada co najmniej stopnień instruktora ju-jitsu lub trenera II klasy w ju-jitsu. Staż pracy w charakterze trenera lub instruktora ju-jitsu nie krótszy niż 2 lat. Przedłoży ramową propozycję rocznego planu szkoleniowego i planu wieloletniego rozwoju ju-jitsu na terenie województwa Śląskiego. Posiada podstawową znajomość obsługi komputera i pakietu…

Czytaj więcej

Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju jitsu sportowym 5.01.2019

Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju jitsu sportowym Termin: 5.01.2019(sobota) Miejsce: Mysłowice ul. Jasińskiego 2  (Hala MOSIR Mysłowice) Organizatorzy: UKS Herkules , Śląski Związek Ju-Jitsu Rejestracja: do 2.01.2019 (godz. 23:59) na stronie: https://rejestracja.szjj.pl/ Opłaty startowe:             60 zł od zawodnika za pierwszą kategorię 20 zł za każdą kolejną kategorię lub konkurencje Zwolnienie z opłaty startowej: 10 zł zniżki od opłaty za pierwszą kategorię otrzyma każdy zawodnik który zostanie zarejestrowany na turniej w terminie…

Czytaj więcej

Otwarty trening Mysłowice 15.12.2018 r.

Śląski Związek Ju-Jitsu zaprasza zawodników na otwarty trening i sparingi w konkurencji Fighting    Ne –waza  Duo-system      w dniu 15.12.2018 (SOBOTA) kadry wojewódzkiej w rocznikach Młodzik U-12 (2007-2008) Junior młodszy U-15 (2004-2005-2006) Junior U-18 (2001-2002-2003) W treningu mogą uczestniczyć zawodnicy których klub należy do struktur ŚZJJ    lub  PZJJ Trening jest BEZPŁATNY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW. Trening  fighting  godz. 9.00 Trening duo-system  godz.11.00 Trening ne-waza godz.12.00 Miejsce Mysłowice ul. Jasińskiego 2 Trening…

Czytaj więcej

Kalendarz Sportowy Śląskiego Związku Ju-Jitsu 2019

  Kalendarz Sportowy  Śląskiego Związku Ju-Jitsu  2019   Kalendarz Sportowy  Śląskiego Związku Ju-Jitsu  2019   Styczeń   5.01.2019 Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży U8, U10, U12, U15, U18 Fighting Duo-system Fighting bez I fazy Ne-waza Mysłowice Hala Mosir Jasińskiego 2 19.01.2019 Trening i Sparingi U8, U10, U12, U15, U18 Fighting Duo-system Fighting bez I fazy Ne-waza Mysłowice Hala Mosir Jasińskiego 2 Luty   2.02.2019 Puchar Polski  U8, U10, U12, U15,…

Czytaj więcej